Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Valmanätbutiken har förnyats

Valmanätbutiken som är till för de Valioanknutna mjölkproducenterna förnyades efter midsommaren. Nätbutiken har byggts upp i samarbete med företaget Bilot Abp, som har erfarenhet av moderna nätbutikslösningar.

Valmakauppa logo

Förnyandet av Valmanätbutiken är ett omfattande arbete som görs stegvis. I det första skedet som gjorts nu har programplattformen bytts ut och layouten förnyats. Sökfunktionerna för produkter har blivit mångsidigare, vi lägger ut mer information om produkterna än förut och för en del av produkterna kan man skriva ut produktkort eller info om säker användning.

Valmanätbutikens hemsida är offentlig och man kan bekanta sig med produkturvalet via nätet, Urvalet är tillgängligt i den närmaste Valmabutik vars kontaktuppgifter hittas på nätbutikens hemsida. Du kan bekanta dig med produkturvalet på adressen uusi.valmakauppa.fi.

Tillsvidare kan man bara logga in och beställa produkter från Valmabutiken om man är ägarföretagare i ett Valio-anknutet andelslag- Ägarföretagarna loggar in till Valmanätbutiken vid portalen Valma.

Observera att webbläsaren kan påverka nätbutikens funktion. Internet Explorer-webbläsare kan snedvrida produktbilder som visas i nätbutiken. Därför rekommenderas att använda t.ex. Crome- eller Firefox-webbläsare.

Vi fortsätter med att utveckla Valmanätbutkken för att den allt bättre ska motsvara ägarföretagarnas behov. Genom utvecklingsåtgärderna vill vi förstärka Valmabutikens affärsverksamhet inom lantbrukssektorn överlag,