Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Tavataan Valiolla icon

Tavataan Valiolla

Valmakaupassa vahva tekemisen meininki

Valmakauppa on Valioryhmän maitotilayrittäjien oma hankintakanava, josta on kasvanut merkittävä toimija suomalaiseen maidontuotantotarvikekauppaan.

Osuuskuntien 34 myymälää ja verkkokauppa palvelevat asiakkaita tuoreen nimiuudistuksen myötä yhtenäisenä Valmakauppa-ketjuna. Palveluiden saatavuutta koko maassa vahvistaa maitoautotoimitukset, jotka mahdollistavat maitotuotteiden ja maidontuotantotarvikkeiden säännöllisen toimitusketjun aina tilalle asti.

Osuuskuntien kauppaliiketoiminnan vaikuttavuudesta kertoo yhteenlaskettu liikevaihto, joka on kivunnut jo 130 miljoonaa euroon. Myynnin tunnuslukujamme ovat viime vuosina kirittäneet erityisesti rehujen, peltoviljelytarvikkeiden, poltto- ja voiteluaineiden sekä rehunvalmistustarvikkeiden massatuotantopanosten kaupan kasvu.

Kasvu ei ole itseisarvo, mutta toteutuessaan mahdollistaa aiempaa kilpailukykyisemmät tuotantopanosten hinnat ja kattavammat palvelut valiolaisille omistajayrittäjille. Osuuskuntien yhteistyön kautta saavutamme merkittävän ostovolyymin, jonka myötä pystymme entistä paremmin vaikuttamaan markkinoiden hintatasoon. Kasvun tavoittelu ja ostojen keskittäminen omaan osuuskuntaan lisää siten kilpailuetuamme markkinoilla. Ostojen tilakohtaista keskittämistä omaan osuuskuntaan kannustaa myös asteittain nouseva myynnin ostohyvitysjärjestelmämme.

Kuluvan vuoden yhtenä Valmakaupan kehitysponnistuksena olemme laajentaneet yhteishankintaa yhdessä Valion kanssa.

Kokemus toteutuneista yhteiskilpailutuksista on, että näin toimien saavutamme hinnoissa huomattavaa säästöä niin osuuskunnissa kuin Valiolla.

Lisäksi yhteistyö on tuonut mukanaan toiminnallista tehokkuutta itse kilpailutusprosessiin. Osuuskunnan tavoitteena on hinnoitella tuotteet Valmakaupassa niin edullisiksi kuin mahdollista, joten alentuneet ostohinnat viemme aina omiin myyntihintoihimme. Saavutetut tulokset kannustavat tiivistämään ja kehittämään tätä ostoyhteistyötä uusiin tuoteryhmiin.

Kehittyvä Valmaverkkokauppa sopii hyvin kauppapalveluidemme työkaluvalikoimaan ja palvelun käyttö onkin selvällä kasvu-uralla. Verkkokauppaostosten yhteisarvo kohoaa tänä vuona noin 8,5 miljoonaan euroon ja kuukausittaisten tilausten määrä on jo 13 000 tasolla. Ympäri vuorokauden avoinna olevan tilauskanavan käyttö on asiakkaalle vaivatonta ja tehtyjen tilausten toimitukset siirtyvät sujuvasti maitoautotoimituksiin. Käytön kasvua ovat tukeneet tuore palvelun ulkoasun ja käytettävyyden uudistus. Uusi Valmaverkkokauppa toimii käyttäjätoiveiden mukaisesti nyt myös kaikissa mobiililaitteissa.

Verkkokaupan valikoiman lisäämiseen viime aikoina tehdyt panostukset toivottavasti lisäävät osaltaan palvelun käyttäjätyytyväisyyttä. Verkkokaupan tilausten maitoautotoimitusten seurannassa olemme hyödyntäneet kuluvan vuoden keväästä alkaen keräilyauton KAMU-järjestelmää eli havaittujen poikkeamien raportoinnin avulla tavoittelemme entistä varmempaa tilaus-toimitusketjua.