Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Valiolaisen maitotilayrittäjän hyödynnettävissä on oma verkkopalvelu Valma sekä kokeneiden asiantuntijoiden joukko. Kuva: Tuomo Kautonen

Valioturvaa hyvinvoinnille

Ennaltaehkäisy on sekä eläinten että ihmisten hyvinvoinnin turvaamisessa kaikkein tärkeintä.

Haluamme edistää ihmisten ja eläinten hyvinvointia. Valioryhmässä ja neuvonnassa tavoitteenamme on parantaa ihmisten hyvinvointitietoutta ja tukea jaksamista. Kannustamme hyviin toimintatapoihin ja suunnitelmalliseen terveydenhuoltoon.

Järjestämme koulutustilaisuuksia, opintomatkoja ja pienryhmätoimintaa. Kirjoitamme lehtiin, luennoimme, ja keskustelemme hyvinvointiin liittyvistä asioista niin yhteisissä tilaisuuksissa kuin omissa some-ryhmissäkin. Olemme käytettävissä ja tavoitettavissa.

Kaikkia ongelmatilanteita ei koskaan pystytä estämään

Yritämme kuitenkin olla mukana minimoimassa ongelmien määrää, vakavuusastetta ja kestoa. On tärkeää, että ongelmat havaitaan ajoissa. Silloin ne eivät pääse kehittymään liian hankaliksi. Käytössämme on monia mittareita ongelmien varhaisessa havaitsemisessa, muun muassa poikkeamat maidon määrässä, koostumuksessa ja laadussa.

Valiolaisen maitotilayrittäjän hyödynnettävissä on oma verkkopalvelu Valma, ja kokeneiden asiantuntijoiden joukko. Valmasta löytyy paljon tietoa ja tuotannon seurannan työkaluja. Hyvät toimintatavat on kuvattu laatukäsikirjassa, ja hyvinvoinnin arvioimisessa voi hyödyntää muun muassa Jaksamisen ABC- ja Eläinten hyvinvoinnin itsearviointi -työkirjoja. Edellä mainituista löytyy muun muassa terveydenhuollon ammattilaisten yhteystietoja ihmisten jaksamis- ja terveysongelmiin. Alkutuotantotiimeistä saa tarvittaessa neuvoja eläinterveyteen liittyvissä pulmissa.

On tärkeää ettei kaveria jätetä

Useimmiten apua haasteelliseen tilanteeseen hakee maitotilayrittäjä itse. Avunpyyntö voi tulla kuitenkin keneltä tahansa joka arvelee, ettei kaikki ole kunnossa. Kaveria on hyvä jeesata silloinkin, kun hän ei itse havaitse avun tarvetta tai ei pysty apua pyytämään. Yhteydenottaja voi olla esimerkiksi toinen yrittäjä, keräilyauton kuljettaja tai naapuri. Osuuskunnan tuotantoneuvoja on tällöin oikea yhteyshenkilö. Jatkotoimet riippuvat tilanteesta, annetaan ohjeita ja hankitaan apua tarpeen mukaan. Eläinsuojelutapauksissa teemme yhteistyötä viranomaisten kanssa.

Pyrimme auttamaan ihmisiä mahdollisimman varhain, kaikissa niissä tilanteissa joissa tilan ihmisten ja eläinten hyvinvointi voisi vaarantua. Yhteistyöllä homma hoituu parhaiten. Yrittäjät pyrkivät hoitamaan eläimiään niin että ne pysyvät terveinä, voivat ja tuottavat hyvin. Asiantuntijoiden tehtävänä on hakea yrittäjän työn tueksi ajantasaisinta tietoa.