Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Valios strategi siktar långt och brett

Vår verksamhetsmiljö förändras och därför har vi uppdaterat också vår egen strategi. I den uppdaterade strategin för 2017-2020 har marknadsområdet och produkturvalet utvidgats. Valio måste växa om vi vill förbli ett framgångsrikt företag.

Ägarstrategin är oförändrad: All mjölk från ägarföretagen tas emot och förädlas, och åt företagarna betalas ett så gott avräkningspris som möjligt, likvärdigt för alla.

Som ledande mejeriföretag i Finland har Valio redan nu ett mycket brett produktsortiment, och vi säljer produkter till ca 60 länder. Det kommer regelbundet ut nyheter på marknaden, och de klarar sig i regel klart bättre än vad livsmedelsnyheter gör i Finland i snitt. I Finland är ändå tillväxtmöjligheterna begränsade.

Den största utmaningen för de kommande åren är att hitta nya betydelsefulla marknader och produktgrupper, med vars hjälp vi igen kan få tillväxt i totalförsäljningen och resultatet, och den vägen få ett högre avräkningspris åt ägarna. Avräkningspriset stöds också av det resultatet från andra produkter än mjölkprodukter.

Vi söker tillväxt på global nivå, och vi söker konsumentprodukter, industriprodukter och säljbara innovationer som ger mervärde.

Valio ska erbjuda ett mervärde i förhållande till sina globala konkurrenter. Hög kvalitet och laktosfrihet är exempel på sådana konkurrensfördelar. Kunnandet om proteiner ger upphov till innovationer. Mjölksaltet Valio ValSa® har möjligheter på global nivå. Kunnandet om probioter utvecklas fortfarande inom Valio, trots att LGG®-affärsverksamheten sålts.

Valios strategiska styrka ligger i produktutvecklingen och i det nära samarbetet mellan produktion, försäljning, logistik och marknadsföring. Vi är mycket bra på att lansera nya produkter i Finland och vi har ett utmärkt samarbete med kunderna. Vi vill vara våra kunders mest eftertraktade partner. Nu måste vi föra detta kunnande vidare ut på en större marknad. Det förutsätter också nya handlingssätt, och en ökning av vårt internationella kunnande.

Eftersom tillväxten inom de traditionella produktgrupperna i Finland är begränsad måste vi vara nyskapande och fördomsfria och hitta ny tillväxt bland annat med hjälp av nya produkter och produktgrupper. Ett utmärkt exempel på detta är Valio MiFu® mjölkproteingryn som lanserades i höstas, och som ger matlagningen ny variation. Vi måste vaksamt följa med mattrenderna och konsumenternas beteende och vara med i de växande produktgrupperna om vi vill ha framgång på marknaden i Finland.

På närmarknaderna i Sverige, Danmark, Ryssland och Baltikum söker vi också tillväxt med nya produkter och produktkategorier. Vi har en god ställning i de här länderna, och det ger grund för att bygga upp ny, lönsam tillväxt. I Ryssland har vi särskilda utmaningar på grund av motsanktionerna, men också där fortsätter vi så långt restriktionerna medger med lönsam affärsverksamhet.

Vårt mål är alltså internationell lönsam tillväxt med mervärde av världsklass. Målsättningen stöds genom att utveckla personalen och organisationerna, ha ett produktsortiment som motsvarar kundernas och konsumenternas behov, genom att förstärka brandet Valio, bättre utnyttja kunskap och data och uppdatera ansvarsprogrammet.

Ansvar för välbefinnandet är en tydlig del av vår verksamhet, och vi går in för att också ta upp detta i värdediskussionen. Våra värden är: personligt ansvarstagande, lyhördhet för kunden och konsumenten och att överträffa deras önskemål, omsorg om människorna, djuren och miljön och att lyckas tillsammans.

Vår styrka är det sömlösa samarbetet mellan ägarföretagen, andelslaget och Valio, och insikten om att vi alla arbetar i samma riktning för att det finländska mjölkgårdsföretaget ska ha framgång.

Vi lyckas tillsammans!