Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Valios omsättning in på ett tillväxtspår 2017

Valio-koncernens omsättning uppgick år 2017 till 1 708 miljoner euro. I fjol lyckades vi stoppa minskningen av omsättningen i hemlandet, och omsättningen i utlandet ökade med 12,4 procent. Vi uppnådde god tillväxt framför allt i Sverige, Baltikum, Ryssland och Kina.


I fjol var värdet på Valios export från Finland 353 miljoner euro, vilket var nästan 26 procent av Finlands livsmedelsexport*. Valios produkter exporteras idag till 60 länder.

Valios avräkningspris för mjölk var år 2017 ungefär 3 cent högre per liter jämfört med det genomsnittliga avräkningspriset i EU**. Det pris som i medeltal betalades som producentpris var i fjol 39,0 cent per liter och i efterlikvid betalades 0,5 cent per liter. Koncernens mjölkmarginal var 797 miljoner euro och mjölkintäkten var 37,9 cent per liter. Vi lyckades betala ägarna nio miljoner mera för råvaran än föregående år, totalt 717 miljoner euro.

Valios lönsamhet dvs. mjölkintäkten naggades i fjol i kanten särskilt av det ytterst låga priset på mjölkpulver och av att priset på industrismör gått ner från toppsiffrorna under föråret 2017. Av den mjölkråvara vi samlar in blir idag ca 35-40 procent pulver och smör, så förändringar i avkastningen från smör och pulver påverkar direkt Valios lönsamhet. Dessutom är konsumtionstrenden för mjölkprodukter fortfarande nedgående på marknaden i Finland.


Situationen på den internationella mjölkmarknaden är utmanande. Obalansen på världsmarknaden har fortsatt, EU har stora interventionslager och mjölkproduktionen väntas fortfarande växa snabbare än efterfrågan på mjölkprodukter.

Valios mål är att betala sina ägarföretagare ett så jämnt och förutsägbart pris som möjligt för mjölken, ett pris som är bäst i EU. Allt som Valios affärsverksamhet avkastar betalas via andelslagen ut till ägarföretagarna, efter omkostnader och medel som reserverats för utveckling av affärsverksamheten. För att trygga företagets funktion och konkurrenskraft och kunna skapa ny, lönsam tillväxt behöver man strategiskt viktiga investeringar.


Vårt mål är att åstadkomma en lönsam tillväxt på exportmarknaden. Det kräver både tålamod och investeringar i såväl personal som marknadsföring för att öppna nya exportmarknader under de kommande åren. Förutom myndigheternas tillståndsprocesser måste produktmärkena göras mer kända ute i världen, vilket inte sker i en handvändning. I Finland, Sverige, Ryssland och Estland känner man till Valio, men i många andra länder är vi ännu en okänd aktör.

Valio införde i fjol över 100 nya produkter på marknaden i Finland och bibehöll den positiva tillväxten inom mervärdesprodukterna. Bland annat Valios nyaste innovationer, såsom mjölksaltet Valio Valsa och de sockerfattigare mellanmålsprodukterna, svarar på några av de globala utmaningarna gällande näring, och de helt vegetabiliska Valio Oddlygood-produkterna som lanserades i januari 2018 är företagets svar på en stor konsumtionstrend.

Valio erbjuder som världens mest innovativa och ansvarsfulla mejeri produkter och lösningar världen över - med lyhördhet för konsumenterna och intressegrupperna.

*Källa: Elintarviketalous 2017   **Källa: EU-kommissionen