Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Tavataan Valiolla icon

Tavataan Valiolla

Valioryhmän vankka taito

Maidon laatuennätys viime vuodelta – yli 96 prosenttia Valioryhmässä tuotetusta maidosta parhaimmassa E-luokassa – on huikea osoitus maitotilayrittäjiemme ammattitaidosta.

Walter Ehrströmin laatumitalien saajien suuri määrä joukossaan 258 valiolaista tilaa kertoo saman. Maailman parhaimpiin kuuluvasta maitoraaka-aineesta voidaan huipputiedolla, -taidolla ja ennakkoluulottomalla tuotekehittelyllä jalostaa lisäarvotuotteet, jotka mahdollistavat Euroopan parhaan maidon tilityshinnan.

***

Suomen eläintautitilanne on ollut pitkään erityisen hyvä. Tähän syynä ovat monet seikat: eläinten hallittu tuonti, hyvä terveydenhuoltojärjestelmä, maantieteellinen sijaintimme ja pieni tilakoko sekä hyvä rehuhygienia.

Vakavan taudin kohdatessa tilaa, saa apua Valioryhmän osuuskunnista ja Valion Alkutuotannosta. Toivoa sopii, ettei uusin tulokas M. bovis pääse leviämään edelleen useammille tiloille. Nautojen mykoplasmasta ja tartunnan saaneen tilan tapauksesta kirjoitttaa eläinlääkäri Vera Haapala.

***

Valion omistavat Valioryhmään kuuluvat maitotilayrittäjät osuuskuntiensa kautta. Meistä useimmille asia on tuttu, mutta valtaosalle Valion tuotteiden kuluttajille vieras. Siksi valiolaiset omistajayrittäjät on nyt nostettu arvoiselleen paikalle – Helsingin Sanomien kannen lisäksi kevään aikana lukuisiin muihin medioihin.

Kuluttajakampanjan #kokorahatuottajalle päätähtinä ovat Valioryhmän yrittäjät, joiden elämästä ja maidontuotannos- ta maalla pyritään kertomaan kuluttajille realistisesti. Tulevaisuudessa mahdollisimman moni kuluttaja tietää, että ostamalla Valion tuotteita eurot tuloutuvat kotimaiselle maaseudulle.

Onnistunutta kasvukautta!