Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Valioryhmän alkutuotannosta tukea tilan kehittämiseen

Valio Kehitys -palvelut tukevat tilojen kehittämistä, auttavat navettasuunnittelussa ja tuottavat tilan johtamiseen liittyviä palveluja.

Valio hankintaosuuskuntineen tarjoaa maitotiloille muun muassa maidon laatuun, säilörehuun ja kehittävien tilojen tarpeisiin suunniteltuja palveluja. Kehittävien tilojen palvelut keskittyvät tilan ammattimaiseen johtamiseen, navetan toiminnalliseen suunnitteluun ja tilan kehitysedellytysten parantamiseen.

Valioryhmän Alkutuotannossa tuotteistetaan parhaillaan maitotiloille tarjottavia palvelukokonaisuuksia. Kehittävien tilojen palvelukokonaisuuteen eli Valio Kehitys -palveluihin kuuluu kolme osa-aluetta: tilan kehitysedellytysten tukeminen, navetan toiminnalliseen suunnitteluun osallistuminen ja tilan johtamiseen liittyvät palvelut.

Jokaisessa valiolaisessa osuuskunnassa on nimetty maitotilojen kehittämiseen erikoistunut asiantuntija, jolta saa apua investoinnin suunnitteluun ja läpivientiin, ja jonka rooli on toimia sparraajana ja varmistajana maitotilojen investointitilanteissa.

Yhteistyötä tilan ja muiden asiantuntijoiden kanssa

Valioryhmän asiantuntijat toimivat tiiviissä yhteistyössä muiden tilan kehittämiseen osallistuvien tahojen kanssa, kuten navettasuunnittelijoiden, terveydenhuoltoeläinlääkäreiden ja ProAgrian asiantuntijoiden kanssa. Yrittäjien kanssa luontevat kehittämiskeskustelut käydään sukupolvenvaihdoksen yhteydessä sekä erityisissä tulevaisuuskeskusteluissa.

Navettasuunnittelussa apua saa erityisesti toiminnalliseen suunnitteluun. Valion terveydenhuoltoeläinlääkäreiltä kannattaa pyytää kommentit navetan pohjapiirrokseen.

Valio Artturi® -palvelut sisältävät säilörehuanalytiikan ohella muun muassa jokaisessa osuuskunnassa nimetyn Artturi®-osaajan, jonka avulla onnistuu paitsi ongelmanratkaisu myös rehuketjun ja ruokintajärjestelmien suunnittelu ja kehittäminen erityisesti investointia suunniteltaessa.

Valio Laatu -palvelukokonaisuuteen kuuluu maidon laatuun, eläinten terveyteen ja hyvinvointiin sekä lypsy- ja maidonkäsittelylaitteisiin tarvittavia kehittämis- ja ongelmanratkaisupalveluja. Lisäksi tiimi antaa apuaan lypsy- ja maidonkäsittelylaitteiden valintaan ja toiminnan arviointiin.
Navettaseminaarit ja tutustumismatkat hyödyllisiä

Valioryhmän navettaseminaarit kokoavat investointia suunnittelevia yrittäjiä vertaisryhmiin, joissa opitaan paitsi luennoitsijoilta myös vierailukohteista ja muilta kollegoilta.

Yhteiset ulkomaanmatkat ovat toimineet varsin monelle ensimmäisenä sysäyksenä navettainvestointiin.

Kehittämisasiantuntijat voivat järjestää pienryhmille päivän tai kahden räätälöityjä tutustumismatkoja vaikkapa parsinavetan remontointiin, ikkunoiden vaihtamisesta kennoihin, vasikkatilojen parantamiseen tai muuhun juuri sillä hetkellä yrittäjiä kiinnostavaan asiaan liittyen.

Yrityskoulutukseen Lean-filosofiaa

Kehittävien tilojen johtamispalvelut toteutetaan yhteistyössä Suomen Yrittäjäopiston kanssa. ItäMaidon alueella vastaavaa koulutusta on tehty yhdessä ProAgrian kanssa. Ympäri maata kokoontuu ryhmiä maatilan liiketoimintakoulutuksiin sekä yritysjohtamisen erityisammattitutkintoon tähtääviin koulutuksiin. Kursseille on osallistunut jo satoja valiolaisia maidontuottajia viime vuosien aikana.

Uusin koulutusmuoto on teollisuudessa käytetyn Lean-filosofian yhdistäminen yrityskoulutukseen.

Pilottiryhmän avulla räätälöidään koulutusta parhaillaan.

Osuuskunnat osallistuvat tilan navettainvestoinneissa usein muun muassa tilasäiliön valintaan ja hankintaan. Käytössä on myös eritasoisia investointi- tai suunnittelutukia navettainvestoijalle. Tiloja tuetaan navetan käyttöönottovaiheessa ja osallistutaan avajaisiin. Investoinnin jälkeen on hyvä analysoida asiantuntijan kanssa uuden navetan toimivuus ja käydä läpi investointiprosessin onnistumiset ja parannuskohteet.

Tilan kehittämistä suunniteltaessa kannattaa olla ensimmäisenä yhteydessä oman osuuskunnan asiantuntijaan, olipa kehittämiskohde iso tai pieni!

 

Valioryhmän Alkutuotannon palvelukokonaisuudet

• Valio Artturi® -palvelut
• Valio Terveys -palvelut
• Valio Laatu -palvelut
• Valio Lypsy -palvelut
• Valio Kehitys -palvelut
• Valio Tuote- ja tarvikemyynti
• Valio Laboratorio -palvelut.