Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Tavataan Valiolla icon

Tavataan Valiolla

Valioryhmä palvelee tilan johtamista


Valioryhmän palvelut tukevat maitotilan johtamista ja sen kehittämistä.


Maitotilan liiketoiminnan menestys perustuu maitotilayrittäjän näkemykseen siitä, kuinka omaa tuotantoa kehitetään lähivuosina. Kun tilan visio on selvä, voidaan siirtyä keskipitkän johtamisen kannalta oleelliseen toimintasuunnitteluun ja budjetointiin.

Johtamisen kriittinen vaihe yrityksessä on aina suunnitelmien toimeenpano, eli tekemiselle pitää olla huolella mietityt askelmerkit ja mitattavat tavoitteet.

Tavoitteiden seuranta kuuluu tilan työhön joka päivä, viikko ja kuukausi.

Seurannan perusteella varmistetaan suunnitelmien toiminnallinen ja taloudellinen toteutuminen. Nopeus on valttia, kun tulokset edellyttävät korjaavien toimenpiteiden määrittämistä.


Maitotilayrittäjän kannattaa hyödyntää Valion maidonhankinnan ja osuuskuntien palvelut tilan johtamisessa. Osuuskunnan palvelupaketissa on työkaluja, jotka palvelevat maitotilayrittäjää niin pidemmän strategian kehittämisessä kuin tilan päivittäisten prosessienkin hoitamisessa.


Valioryhmän osuuskuntien ja Suomen Yrittäjäopiston yhteistyössä rakentamat liiketoimintavalmennukset ovat hyvä esimerkki satsauksesta tilan johtamistaitojen hiomiseen, talousosaamiseen ja strategisen suunnittelun kehittämiseen.

Valmennuksessa tehdään muun muassa oman tilan liiketoimintasuunnitelma, johon kouluttajat ja muut yrittäjät antavat sparrausapua. Valioryhmän asiantuntijapalvelut, opintomatkat ja tilavierailut antavat tarpeellista lisätietoa tilan pidemmän aikavälin liiketoimintasuunnittelun tueksi.

Eritasoisiin liiketoimintavalmennuksiin on osallistunut jo lähes tuhatkunta Valioryhmän maitotilayrittäjää, joten ne ovat suosittuja. Uusia valmennusryhmiä aloittaa ensi vuonnakin useita eri puolella Suomea. Lisätietoa käynnistyvistä valmennuksista saat omasta osuuskunnastasi.


Valion aluelaboratorion maidon ja rehun mittaustulokset ovat maitotilan perinteisiä tulosjohtamisen mittareita, joita käytetään tilan päivittäisessä työssä.

Valman ja sen hälytysten myötä mittaus-tulokset ovat jo pitkään olleet yrittäjän käytettävissä varsin reaaliaikaisesti. Kuluvana syksynä maitotilan mittaustyökaluissa otettiin isompi kehitysaskel, kun valiolaiset tilat saivat käyttöönsä KPI-Avain mittaristo.


KPI-Avain on maitotilojen johtamisen työväline, joka kerää maitotilayrittäjän tarvitsemat tärkeät tiedot yhteen useasta tietokannasta ja havainnollistaa keskeiset tuotannon tulokset verrattuna tavoitteisiin ja muihin maitotiloihin. KPI-Avain mittarit avautuvat sujuvasti Valman perinteisestä selainversiosta ja mobiililaitteista.

Uusiakin johtamistyökalutarpeita on noussut esille. Valmaan toivotaan maitotilan budjetointipohjaa, joka hyödyntäisi perustietoinaan maitotiliaineistoa. Tämän perustellun toiveen voimme toivottavasti toteuttaa jo Valman tulevissa kehitysversioissa.