Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Tavataan Valiolla icon

Tavataan Valiolla

Valion työ kantaa

Valioryhmässä tulevaisuuden näkymiin liittyy tällä hetkellä useita positiivisia asioita. Viime vuotta parempaan on toki tulevaisuudessa pyrittäväkin.

Maitomarkkinoilta ja meijereistä Euroopasta sekä maailmalta kuuluu huonompia uutisia. Maitomarkkinoiden maailmanlaajuinen matalasuhdanne ja maitotilayrittäjien vaikea tilanne ei ole päättynyt. Maitoa ja perusmaitotuotteita on markkinoilla kysyntää enemmän. Tilanne painaa maidon tilityshintaa alaspäin.

Alkuvuodesta on kantautunut tietoja meijerien tuottajahintojen laskusta. Euroopan keskimääräinen maidon tilityshinta on painumassa pienen nousun jälkeen alle 30 senttiin litralta. Kansainväliset tutkimuslaitokset ennustavat maitoalan maailmanmarkkinoiden elpymisen tapahtuvan aikaisintaan vuoden 2016 lopulla tai siirtyvän jopa vuoteen 2017.

Lisäarvoa ja uutuuksia

Kaikkien yritysten ei tarvitse mennä edellä kuvatun yleisen kehityksen mukana. Valiolla pyritään keskimääräistä paljon parempaan. Valioryhmän osuuskuntien maksama kokonaistilityshinta vuodelta 2015 oli keskipitoiselle maidolle laskettuna noin 38 senttiä litra. Maidon tilityshinnan ero Euroopassa keskimääräisesti maksettuun hintaan on viime kuukausina hiukan kasvanut ja on yli 7 senttiä.

Valiolta on tullut ja on tulossa kuluttajille aitoa lisäarvoa tuottavia tuoteuutuuksia. Valion pitkät perinteet, osaaminen ja satsaukset tuotekehitykseen ovat huonoinakin maitomarkkinoiden aikoina omistajia hyödyttävä asia. Tuoteuutuudet ovat hyödyllinen asia myös kaikille elintarvikeketjun osapuolille. Bulkkituotteet ja halvat tuontielintarvikkeet eivät tee lisäarvoa siinä määrin kuin kuluttajien haluamat uutuudet.

Valio on Suomessa maitotuotteiden osalta käytännössä ainoa yritys, joka tuo koko ajan uutuuksia markkinoille ja vie elintarvikealaa eteenpäin. Valion positiivinen kierre on mahdollista myös jatkossa. Toivottavasti maitomarkkinat eivät enää kuitenkaan heikkenisi, vaan suhdanne kääntyisi parempaan.

Maidontuotantoa kehitettävä

Maidontuotantoa kannattaa jatkuvasti kehittää eteenpäin maitoketjun kaikissa eri vaiheissa. Esimerkiksi Valio, Valioryhmän hankintaosuuskunnat ja Yara Suomi ovat järjestäneet nurmi- ja säilörehuasioihin keskittyviä Maito2020-seminaareja. Päivien aikana on paneuduttu syvällisesti muun muassa pellon kasvukuntoon, nurmen perustamiseen, hoitoon ja lannoitukseen, säilörehun korjuuseen ja varastointiin sekä ruokintaan.

Säilörehuketju pellolta maidoksi on yksi keskeisimpiä maitotilan menestymisen, taloudellisuuden ja kannattavuuden kulmakiviä.

Suomessa nurmet tuottavat satoa keskimäärin 4 500 kg ka hehtaarilta. Tutkimusten mukaan satopotentiaali nykyisillä lannoitusmahdollisuuksilla voisi olla yli 9 000 kg ka/ha.

Satotason nostaminen nurmentuotantoketjua kehittämällä 2 000 kg ka hehtaarilta vähentää maidon tuotantokustannusta 4 senttiä litralta. Nurmen ja säilörehun kehittämistoimiin tilatasolla sisältyy suuret mahdollisuudet. Kokonaisvaltainen nurmi- ja säilörehukokonaisuuden suunnittelu ja satsaus kannattaa.

Positiivisin mielin ja tekemiseen keskittyen kohti kevättä!