Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Tavataan Valiolla icon

Tavataan Valiolla

Valion liikevaihto kääntyi kasvu-uralle vuonna 2017

Valio-konsernin liikevaihto vuonna 2017 oli 1 708 miljoonaa euroa. Viime vuonna saimme pysäytettyä kotimaan liikevaihdon laskun ja ulkomaan liikevaihto kasvoi 12,4 prosenttia. Erityisesti Ruotsissa, Baltiassa, Venäjällä ja Kiinassa saavutimme hyviä kasvulukuja.


Viime vuonna Valion viennin arvo Suomesta oli 353 miljoonaa euroa, mikä oli lähes 26 % koko Suomen elintarvikeviennistä*. Valion tuotteita viedään tällä hetkellä 60 maahan.

Valion maidon tilityshinta oli vuonna 2017 noin 3 senttiä litralta korkeampi verrattuna EU:n keskimääräiseen tilityshintaan**. Keskimääräinen tuottajamaidosta maksettu hinta oli viime vuonna 39,0 senttiä litralta ja jälkitiliä maksettiin 0,5 senttiä litralta. Konsernin maitokatetta kertyi 797 miljoonaa euroa ja maitotuotto oli 37,9 senttiä litralta. Maitoraaka-aineesta pystyimme tilittämään omistajille yhdeksän miljoonaa euroa enemmän kuin edellisenä vuonna, yhteensä 717 miljoonaa euroa.

Valion kannattavuutta eli maitotuottoa nakersivat viime vuonna erityisesti maitojauheen erittäin matala hinta sekä alkuvuoden 2017 huippulukemista laskenut teollisuusvoin hinta. Keräämästämme raakamaidosta menee tällä hetkellä noin 35-40 prosenttia jauheiksi ja voiksi, joten niiden tuottokyvyn muutokset vaikuttavat suoraan Valion kannattavuuteen. Lisäksi Suomen markkinalla maitotuotteiden kulutuksen kokonaistrendi on edelleen laskeva.


Tilanne kansainvälisillä maitomarkkinoilla on haastava. Maailmanmarkkinoiden epätasapaino on jatkunut, EU:n interventiovarastot ovat suuret ja maidontuotannon odotetaan edelleen kasvavan nopeammin kuin maitotuotteiden kysynnän.

Valion tavoitteena on maksaa omistajayrittäjilleen maidosta mahdollisimman tasaista, ennakoitavaa ja EU:n parasta tilityshintaa.

Osuuskuntien kautta omistajayrittäjille maksetaan kaikki, mitä Valion liiketoiminta tuottaa, kulujen ja liiketoiminnan kehittämiseen varattujen varojen jälkeen.

Strategisesti tärkeät investoinnit ovat välttämättömiä, jotta turvaamme yrityksen toiminta- ja kilpailukyvyn ja pystymme luomaan uutta kannattavaa kasvua.


Tavoitteenamme on kannattavan kasvun aikaansaaminen vientimarkkinoilla. Uusien vientimarkkinoiden avaaminen tulevina vuosina vaatii sekä kärsivällisyyttä että investointipanostuksia niin henkilöstöön kuin markkinointiin. Viranomaisten lupaprosessin lisäksi vaaditaan tuotemerkkien tunnettuuden kasvattamista maailmalla, joka ei tapahdu hetkessä. Suomessa, Ruotsissa, Venäjällä ja Virossa Valio tunnetaan, mutta monessa muussa maassa olemme vielä tuntematon toimija.

Valio toi viime vuonna Suomen markkinoille yli 100 uutta tuotetta ja ylläpiti positiivisen kasvutrendin lisäarvotuotteissa. Muun muassa Valion uusimmat innovaatiot kuten Valio ValSa® maitosuola ja vähempisokeriset välipalat vastaavat maailmanlaajuisiin ravitsemushaasteisiin ja tammikuussa 2018 markkinoille lanseeratut täysin kasviperäiset Valio Oddlygood® tuotteet ovat vastaus suuriin kuluttajatrendeihin.

Valio maailman innovatiivisimpana ja vastuullisena meijerinä tarjoaa tuotteita ja ratkaisuja ympäri maailman - kuluttajia ja sidosryhmiään kuunnellen.

* Lähde: Elintarviketalous 2017.
** Lähde: EU komissio.