Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Aasian suurin meijeriyritys Yili on alansa 10 suurimman joukossa maailmassa. Kiinalaisjätin lastenruokia valmistavan yksikön edustajia kävi maitotilalla Lapinlahdella viime vuonna. Edessä selin kaupallinen johtaja Kari Finska Valiolta. Kuva Taina Voutilainen

Valion arvot näkyvät tilavierailulla

Valion tehtailla käy kuukausittain asiakkaita auditointikäynneillä varmistamassa paikan päällä tuotteen tuotantotavan ja elintarviketurvallisuuden. Monesti he haluavat todentaa tuotteen jäljitettävyyden maitotilalle asti.

Kun ulkomainen asiakas haluaa tulla todentamaan valiolaisen raaka-aineen turvallisuuden, hän on jo valinnut Valion tuotteen vaihtoehdoksi ostoslistalleen. Aiemmin toteutetussa riskiarviossa esimerkiksi Valion Lapinlahden tehtaassa valmistettu Valio DemiTM jauhe on noussut raaka-ainevaihtoehdoksi vaikkapa kiinalaisen lastenruokatehtaan äidinmaidonkorvikkeeseen, kuvailee Valion myynnintukipäällikkö Mila Nurminen asiakasauditoinnin lähtöasetelmaa.

Ennen auditointia asiakas lähettää Valiolle kysymyskaavakkeita täytettäväksi. Valio välittää kysymykset auditoitavalle tehtaalle ja tarvittaessa myös tilalle. Tuotantoneuvojat valitsevat auditoitavan tilan vierailun aikatauluun sopivalta etäisyydeltä.

Dokumentointi todentaa työn

Tuoteturvallisuudesta huolehtiminen on oleellista. Siksi auditoijaa koskevat samat säännöt kuin ketä tahansa tehtaalla tai tilalla vierailijaa: henkilöllisyys ja passi vaaditaan. Tautiriskien takia kysytään myös aiemmat tilavierailut matkan aikana, erityisesti ulkomailla. Tämä todistaa, että maitohuoneeseen tai tehtaaseen ei voi kävellä ilman suojavarusteita eikä asiaan kuulumattomia ihmisiä päästetä tuotantoon.

Auditoinnissa todetaan, vastaavatko toimintatavat asiakkaalle annettua ennakkotietoa.

Sekä tehdas- että tila-auditoinnissa vallitsee leppoisa ja keskusteleva ilmapiiri. Samalla oppivat niin auditoijat kuin mukana olevat Valion ja osuuskunnan edustajat, Mila Nurminen valottaa.

”Auditointien aikana kysytään erilaisia paperisia dokumentteja, tietoja sähköisistä järjestelmistä, kuvauksia toimintatavoista ja kirjauksia esimerkiksi antibioottitestien suorittamisesta tai eläinten lääkitsemisestä. Pelkkä puhe ei vakuuta; mitä ei ole kirjattu, sitä ei ole tehty.”

Tehtaalla auditoija saattaa jäljitettävyyden todistamiseksi pyytää todentamaan tehtaalle tulleet maitokuormat, auditoidun tilan maidon saapuminen ja mihin tuotteeseen kyseinen maitokuorma on käytetty.

Valion tehtaiden säännöllisesti uusittava elintarviketurvallisuussertifikaatti todistaa, miten laadukkaalla toiminnalla laatumaidosta valmistetaan laatutuote. Näin asiakas tietää, mitä on ostanut.

Jäljitettävyyttä, oppia ja elämyksiä

Myynnintukipäällikkö Mila Nurminen Valiolta.

”Tila-auditoinneilla pääsemme näyttämään, mitä suomalainen maidontuotanto todellisuudessa on”, iloitsee Nurminen. ”Meillä valtaosa maidosta tuotetaan perhetiloilla, eläimet tunnetaan yksilöinä jopa nimeltä. Kilpailijoistaan poiketen Valio hankkii maitoa vain omien omistajayrittäjiensä tiloilta. Tuote on puhdasta, jäljitettävä elintarvikeketju kulkee pellolta pöytään, ja Valio-logo seuraa tuotetta alusta asti.”

Asiakkaan esittämät kysymykset vaihtelevat esimerkiksi hänen kulttuurinsa mukaan. Nurmisen mukaan on tärkeää huomata kysymyksen perimmäinen tarkoitus ja punainen lanka.

”Lannan käsittelyä ja käyttöä saatetaan kysellä. Ehdottomia kilpailuetuja ovat lehmien vähäinen lääkitseminen ja vähäinen pestisidien käyttö. Joskus kysellään aika henkilökohtaisiakin, kuten tilan tuloja, omaisuutta ja varallisuutta. Asiakkaalla saattaa myös olla intressejä hakea oppia ja käytäntöjä omaan toimintaansa.”

Tuhansien lehmien ”maitotehtaisiin” tottuneet kiinalaiset joskus ihmettelevät suomalaisten tilojen pientä kokoa, vanhaa kalustoa ja kuluneelta näyttävää tuotantotilaa, koska Kiinassa kaikki on kiiltävää ja uutta ja työvoimaa riittää pitämään navetan seinätkin kiiltävinä.

Suomen puhdas luonto sekä ihmisten maanläheisyys ovat vierailijoille elämys.

Asiakkaille on vaikuttavaa, että maitoa tuotetaan näissä olosuhteissa kaksitoista kuukautta vuodessa, ja maitoauto kerää maidon 25 asteen pakkasessa tai helteessä joka toinen päivä.

Arvobrändit lisäävät vaatimuksia

Asiakkaiden brändien arvo ja maailmalla tapahtuneet elintarvikekriisit ovat johtaneet siihen, että asiakasvaatimukset tiukentuvat jatkuvasti, Mila Nurminen sanoo.

”Kirjaamisvaatimus ja todistamistarve ovat lisääntyneet. Kirjaamisilla voidaan näyttää sovitut toimintatavat toteen ja turvata Valion maine mahdollisessa poikkeama- ja selvitystilanteessa.”

Lastenruokiin ja muihin elintarvikkeisiin menevän raaka-aineen jäämien on pysyttävä lainsäädännön vaatimusten rajoissa. Siksi on olemassa valiolaiset ohjeistukset muun muassa pesuaineiden käytöstä.

Eläinten ruokinnalla ja hoidolla on vaikutuksia maidon pitoisuuksiin. Maidon kasvi- tai eläinperäisten hormonien pitoisuuksien takia asiakas saattaa kysyä esimerkiksi apilan käytöstä rehussa tai kiimojen synkronoinnista.

Valiolainen tuotantotapa on vahvuus

Valion vahvuuksiksi Mila Nurminen luettelee maidontuotantotavan, kilpailijamaita pienemmän tilakoon ja eläinten yksilöllisen huolenpidon.

”Meillä on aikaa tarkkailla eläimiä eikä niitä lääkitä turhaan. GMO-asiat pystytään huolehtimaan muita paremmin, koska lehmien tyypillinen ruokinta Suomessa perustuu nurmirehuun. Myös rehun valmistajat ovat aktiivisesti mukana ketjussa ja esimerkiksi sitoutuneet positiivilistaan.”

Maito on laadukasta 12 kuukautta vuodesta, eikä laadusta tingitä sesongin tai vuodenajan takia.

Laadukas lastenruoan raaka-aine Valiolta ostettuna ehkäisee myös ketjun loppupään laatuvirheitä.

Kuluttajat ovat Nurmisen mukaan trenditietoisia ja arvot vaikuttavat loppukuluttajan ostospäätöksiin. Laiduntaminen ja eläinten hyvinvointi nousevat koko ajan tärkeämmiksi kysymyksiksi.

Mila Nurminen kiittää ja kehuu suomalaista maitotilayrittäjää, joka on todellinen monialaosaaja. ”Olen ylpeä suomalaisesta maidontuotannosta ja on hienoa osoittaa se millä tahansa tilalla.”


Teksti Taina Voutilainen, palveluassistentti, Osuuskunta ItäMaito


Vaativat asiakkaat kehittävät tehdasta


Valion Lapinlahden jauhetehtaalla on usean vuosikymmenen kokemus sekä lastenruokien että niiden raaka-aineiden toimittajana. Demineralisoituja herajauheita on toimitettu lastenruokien raaka-aineeksi jo 70-luvun lopulta lähtien. Kymmenen vuoden markkinoilta poissaolon jälkeen lanseerasimme äidinmaidonkorvikkeet viime syksynä Venäjän kuluttajamarkkinoille Valio Baby® brändillä.

Juuri se, että toimimme lastenruokien valmistajana ja lastenruokatehtaiden raaka-ainetoimittajana, saa meidät toimimaan erityisen vastuullisesti koko tuotantoketjussamme.

Valmistusprosessissa raaka-aineiden laatu on ensiarvoisen tärkeää, joten hyvä suomalainen maito on kaiken perusta. Eri maiden lainsäädännöt ja asiakkaiden vaatimukset voivat tuoda maitoonkin lisävaatimuksia muun muassa säilytysajan tai mikrobiologisen laadun osalta. Kaikki valmistuksessa käytettävät raaka-aineet pitää hyväksyä tuotantoon ennen kuin valmistus voidaan aloittaa ja lisäksi kaikki raaka-aineet tulee olla jäljitettävissä.


Prosessin luotettavuuden varmistamiseksi tehty HACCP-riskienarviointi (Hazard Analysis and Critical Control Points) on erityisen tärkeä, jotta kaikki elintarviketurvallisuuteen liittyvät riskit prosessin osalta saadaan minimoitua.

Toimintaa, kuten elintarviketurvallisuushavaintoja ja -poikkeamia, prosessipoikkeamia sekä henkilöstön hygieenisiä toimintatapoja valvotaan koko ajan. Tuotteiden laatua seurataan säännöllisesti, eli laboratorio tutkii tuotteet tuotekehittäjien laatimien laatusuunnitelmien mukaan ja joka aamu tarkastetaan edellisen vuorokauden aikana valmistuneet analyysitulokset.

Palaverikäytännöt on luotu niin, että ne mahdollistavat asioihin tarttumisen ja korjaavat toimenpiteet mahdollisimman nopeasti. Toimitukseen ei lähde tuotetta ennen kuin kaikki analyysitulokset ovat tarkastettu ja täyttävät asiakkaan spesifikaation.


Asiakkaat haluavat juuri omaan prosessiinsa soveltuvia räätälöityjä tuotteita, mikä asettaa meille omat haasteensa niin raaka-aineiden kuin koko prosessin osalta. Uuden asiakassuhteen luomiseen liittyy aina paljon viranomaisvaatimuksiin ja lainsäädäntöasioihin liittyvää kirjeenvaihtoa ja useimmat asiakkaat käyvät myös auditoimassa prosessin. Sitä kautta saamme lopullisen hyväksynnän ja pääsemme toimittajaksi.

Lapinlahden tehtaalla on viisi laatujärjestelmäsertifikaattia, joita vasten auditoinnit tapahtuvat:
 

Olemme huomanneet, että vaativat asiakasauditoinnit, niin hankalalta kuin ne välillä tuntuvatkin, tukevat organisaatiomme oppimista ja kehittymistä.


Auditoijan ja auditoitavan välinen inhimillinen kanssakäyminen on oivallinen tapa käydä läpi tehtaan toimintatapoja ja saada siitä vielä ulkopuolisen tahon puolueeton arvio. Parhaimmillaan se on positiivista yhteistyötä ja auttamista, joka perustuu avoimuuteen ja rehellisyyteen toimintatavoista. Auditoijalta saa aina tukea hyville asioille sekä uusia ideoita ja apua puutteiden poistamiseen.

Kehittämisen kannalta asiakaspalautteet ja reklamaatiot, henkilöstön koulutus, viranomaistarkastukset sekä johdon katselmukset ovat myös tärkeitä osa-alueita, joiden pohjalta kehittämistiimit ja työryhmät toimivat jatkuvan parantamisen periaatteella.

Kaikkein tärkeintä on kuitenkin koko henkilöstön normaali, aktiivinen ja arkinen asioita näkevä toiminta.


Teksti Maija-Leena Ylitalo, tuotantopäällikkö, Valio Oy