Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Tavataan Valiolla icon

Tavataan Valiolla

Valiolla vakaan hinnan strategia

Kotimaassa on vihdoin saatu merkkejä talouden elpymisestä. Ensi kevät näyttää, kestääkö kysynnän hauras kasvu EU:n kausivaihtelusta johtuvan tuotantohuipun.

EU:n maitomarkkinoilla on jatkunut viime vuoden alkusyksystä saakka positiivinen kehitys. Tällä hetkellä näyttää, että voin hinnassa saavutettiin huipputaso vuoden vaihteen tienoilla. Voin hintataso on EU:ssa nyt noin 50 prosenttia korkeammalla kuin vuosi sitten, mikä on Valion kannalta hyvä asia. Rasvattoman maitojauheen ja voin hintaero on poikkeuksellisen suuri, ja suuret interventiovarastot hillitsevät tehokkaasti maitojauheen hinnannousua.

Ensi kevät tulee olemaan Euroopan maitomarkkinatilanteen kannalta tärkeä mittari. Keskeinen kysymys kuuluu, kestääkö kysynnän hauras kasvu ensi kevään kausivaihtelusta johtuvan tuotantohuipun EU:ssa? Loppuvuotta kohti EU:n markkinatasapainoa tulee helpottamaan muun muassa Hollannin karjanlannan fosfori-ongelma. Ongelman hoitamiseksi hollantilaiset ovat käytännössä pakotettuja toteuttamaan useita toimenpiteitä, kuten vähentämään lypsylehmien lukumäärää.

Muun muassa fosforiongelmaan etsitään Valiolla ratkaisua kehitteillä olevasta patentoidusta lietteen suodatusmenetelmästä, joka voi parhaimmassa tapauksessa mullistaa yhdistetyn nurmen- ja maidontuotannon. Innovaatiota hyödyntävän koelaitoksen suunnitteluvaihe käynnistyi alkuvuodesta. Syksyllä päätetään, edetäänkö suunnitteluvaiheesta laitoksen rakentamiseen.

Kotimaassa on saatu viimein positiivisia merkkejä talouden elpymisestä.

Valiolle kuluttajien ostovoiman kasvu on kotimaan myynnin kannalta olennainen asia. Suomalaiset ovat osoittautuneet taantuman aikana tarkan euron kuluttajiksi.

Huipputuotteita valmistavan yrityksen näkö-kulmasta olisi erittäin suotavaa, että laadun ja lisäarvon merkitys näkyisi kuluttajien ostopäätöksissä. Toivoa sopii, että maailmanpolitiikassa meneillään olevat myllerrykset eivät käännä EU:n ja Suomen positiivista talouskehitystä.

Eurooppalaiset maitotilayrittäjät ovat saaneet kokea hintojen vaihtelun negatiiviset vaikutukset erittäin karvaasti. Viime kesänä EU:n keskimääräinen tuottajahinta kävi 26 sentissä. Valion omistajastrategiaan kuuluu tavoite vakaasta hinnasta. Tätä tavoitetta on onnistuttu toteuttamaan myös maitosektorin vaikeina hetkinä, kuten viime kesänä. Monet toimijat ovat viime aikoina nostaneet pohjilla käyneitä tuottajahintojaan. Valion vakaan hinnan mallissa on tilatasolla kiistattomat etunsa, mutta hintaa ei vastaavasti ole mahdollista nostaa yhtä nopeasti markkinoiden toipuessa. Edellinen Valion hinnan muutos oli helmikuussa 2015.

Korkein hallinto-oikeus piti voimassa markkinaoikeuden Valiolle asettaman 70 miljoonan euron seuraamusmaksun määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä. Kun tieto päätöksestä tuli julki, niin monen maitotilayrittäjän ensimmäinen ajatus oli, miten päätös vaikuttaa maidon tilityshintaa? Valion vakavaraisuus on hyvä, samoin maksuvalmius. Sakko on jo maksettu eikä se tilityshintaan vaikuttanut. On selvää, että raha on poissa ja sillä on seurauksensa – pidemmän aikavälin investointeja ja niiden aikataulua on tarpeen tullen tarkasteltava uudelleen.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen myötä asia on loppuun käsitelty. Vahingonkorvausoikeudenkäynnit ovat oma kokonaisuutensa, niitä käsitellään myöhemmin. Valio keskittyy nyt täysin tavoitteeseensa, eli saamaan omistajiensa tuottamalle maidolle mahdollisimman korkean maitotuoton.