Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Valiomaidon uusi laatujärjestelmä astuu voimaan vuoden 2018 alusta. Hyvän valiolaisen maidontuotannon ohjeiston tavotteena on vastata entistä paremmin valiolaisten omistajayrittäjien ja Valion asiakkaiden odotuksiin ja nostaa esiin valiolaisen maidontuotannon kilpailuetutekijöitä. Kuva: Rami Hanafi

Valiolaisen maidontuotannon kilpailuetutekijät esiin

Menestyminen erittäin kilpailluilla kansainvälisillä maitomarkkinoilla edellyttää asiakastarpeiden huomioimista. Valiomaidon uusi laatujärjestelmä astuu voimaan vuoden 2018 alusta.

Laatujärjestelmäuudistuksen tavoitteena on päivittää järjestelmä vastaamaan paremmin valiolaisten omistajayrittäjien ja Valion asiakkaiden odotuksiin. Sen avulla nostetaan esiin sellaisia valiolaisia maidontuotannon kilpailuetutekijöitä, joita ei ennen ole hyödynnetty.

Uudistus jättää maidon laatukäsikirjan historiaan ja tuo tullessaan Hyvän valiolaisen maidontuotannon ohjeet.

Uudistus painottaa eläinten hyvinvointia

Laatujärjestelmäuudistus ottaa huomioon eläinten hyvinvoinnin sekä maidontuotannon ympäristövaikutukset vanhaa laatujärjestelmää kattavammin. Sen avulla voimme osoittaa vastuulliset toimintaperiaatteemme niin kuluttajille kuin asiakkaillekin.

Eläinten terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät tuotantotapaohjeet on laadittu hyvinvointistandardi Welfare Qualitya noudatellen. Uudistukset kohdistuvat muun muassa nupoutustapaan, Naseva-jäsenyyteen ja sorkkahoitoon.

Tuotantotapaohjeiden ympäristöasiat ovat enimmäkseen suosituksia, mutta esiin on nostettu muutamia lainsäädännön vaatimuksia. Suosituksena on esimerkiksi maitotilan energiatehokkuusohje, joka antaa monipuolisia vinkkejä maitotilan energiankulutukseen. Suosituksena on jokaiselle maitotilalle energia-asiantuntijan tekemä energiasuunnitelmaa, joka on myös Neuvo2020-tuettu neuvontapalvelu.

Laiduntaminen ja ulkoilu ovat jatkossakin suositeltavia toimenpiteitä. Eläinten ympärivuotisiin ulkoilumahdollisuuksiin kannattaa panostaa, sillä asiakkaat ja kuluttajat arvostavat ulkoilua suuresti. Joissakin tapauksissa laiduntaminen voi olla jopa kaupan syntymisen ehtona. Eläinten ympärivuotinen ulkoilu parantaa myös eläinten hyvinvointia parsinavetoissa.

Kehityskäynneiltä vinkkejä

Hyvän maidontuotantotavan toteutumista arvioidaan yhdessä tuotantoneuvojan ja maitotilayrittäjän kesken. Arvioinnissa käydään läpi maidontuotantoon liittyviä onnistumisia ja kehityskohteita.

Tilan oman eläinlääkärin tekemillä Nasevan terveydenhuoltokäynneillä käydään läpi eläinten terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä asioita. Näiden lisäksi yrittäjä voi itsearvioinnin avulla arvioida omaa toimintaansa. Itsearvioinnin työkalu tulee uuteen Valmaan.

Osuuskunnat järjestävät omistajayrittäjille koulutusta sekä laatujärjestelmä- että Valma-uudistuksesta kuluvan ja ensi vuoden aikana. Lisätietoja laatujärjestelmäuudistuksesta antavat kehityspäällikkö Heidi Huttunen, alkutuotanto- ja maidonhankintajohtaja Juha Nousiainen sekä osuuskuntien toimitusjohtajat.

Nupoutus

Jos vasikat nupoutetaan, se on tehtävä rauhoitusta ja kivunlievitystä käyttäen. Tämä on Valioryhmän yhteinen vaatimus kaikille maitotilayrittäjille viimeistään 1.1.2018 alkaen. Vaatimus sisältyy todennäköisesti uuteen eläinsuojelulakiin, ja jos uusi lainsäädäntö astuu voimaan ennen vuotta 2018, kivunlievitys on kaikille nupouttaville nautatiloille pakollista siitä lähtien. 

Nupoutus ilman kivunlievitystä on yksi kritisoiduimpia maitotilan toimenpiteitä, jolla on suora eläimen hyvinvointia heikentävä vaikutus.

Naseva

Nasevan avulla on mahdollista saada kaikilta Valioryhmän maitotiloilta kattavat ja vertailukelpoiset tiedot eläinten terveyteen ja hyvinvointiin liittyen. Näin voimme todistaa asiakkaille esimerkiksi yhden parhaista kilpailueduistamme, erinomaisen eläintautitilanteen.

Suunnitelmallinen eläinterveydenhuolto ja Naseva-jäsenyys ovat osa jokaisen Valioryhmän maitotilan toimintaa viimeistään vuonna 2018.

Sorkkahoito

Jokaisen lehmän sorkat tulee hoitaa vähintään kerran vuodessa. Hoidon voi teettää sorkkahoitajalla tai tehdä itse, jos on riittävä asiantuntemus ja osaaminen asiaan.

Terveet ja hoidetut sorkat edistävät lehmän hyvinvointia ja kestävyyttä, kun taas sorkkaongelmat vaikuttavat nopeasti lehmän taloudelliseen tulokseen. Sorkkahoitotiedot kannattaa ehdottomasti tallentaa Maatalouden Laskentakeskuksen tietokantaan.

Kehityskäynneiltä vinkkejä kehittämiseen

Hyvän maidontuotantotavan toteutumista arvioidaan yhdessä tuotantoneuvojan ja maitotilayrittäjän kesken. Arvioinnissa käydään läpi maidontuotantoon liittyviä onnistumisia ja kehityskohteita. Tilan oman eläinlääkärin tekemillä Nasevan terveydenhuoltokäynneillä käydään läpi eläinten terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä asioita. Näiden lisäksi yrittäjä voi itsearvioinnin avulla arvioida omaa toimintaansa. Itsearvioinnin työkalu tulee sijaitsemaan uudessa Valmassa.

Osuuskunnat järjestävät omistajayrittäjille koulutusta sekä laatujärjestelmä- että Valma-uudistuksesta kuluvan ja ensi vuoden aikana. Lisätietoja laatujärjestelmäuudistuksesta antavat kehityspäällikkö Heidi Huttunen, alkutuotanto- ja maidonhankintajohtaja Juha Nousiainen sekä osuuskuntien toimitusjohtajat.