Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Valiogruppen stöder ledningen av gården

Valiogruppens tjänster stöder mjölkgårdens ledning och utveckling.


A och O för att mjölkgårdens affärsverksamhet ska gå bra är att mjölkgårdsföretagaren har en uppfattning om hur hon eller han ska utveckla produktionen under de närmaste åren. När man har visionen klar, kan man gå vidare med att planera verksamheten och budgeten, vilket är avgörande för ledningen på medellång sikt.

Ett kritiskt skede i all företagsledning är då planerna ska verkställas, då man behöver ha noga uttänkta färdplaner och nyckeltal för verksamheten.

Uppföljningen av målen ingår i gårdens arbete varje dag, varje vecka och varje månad. På basis av uppföljningen säkerställs att planerna förverkligats på ett ekonomiskt sätt. Om resultaten visar att planerna måste korrigeras är det snabbhet som gäller.


Det lönar sig för mjölkgårdsföretagaren att utnyttja de tjänster för gårdens ledning som Valios mjölkanskaffning och andelslagen erbjuder. Andelslagets servicepaket innehåller verktyg som är till nytta för mjölkgårdsföretagaren både när man ska utarbeta strategier och när de dagliga processerna ska skötas.


Den affärscoachning som Valiogruppens andelslag utarbetat tillsammans med Finlands Företagarinstitut är ett bra exempel på de satsningar man gjort för att finslipa gårdens ledarskap, ekonomikunnande och strategiska planering.

I coachningen utarbetar man bland annat en egen affärsplan för gården med hjälp av kursledarna och med sparring av andra företagare. Valiogruppens sakkunnigtjänster, exkursioner och gårdsbesök ger den extra kunskap som behövs till stöd för gårdens långsiktiga affärsplanering.

Nästan ett tusen av Valios mjölkgårdsföretagare har deltagit i de kurser i affärsverksamhet på olika nivåer som ordnats, vilket visar att de är populära. Också nästa år kommer man att starta nya coachningsgrupper på olika håll i Finland. Fråga mera om dem på ditt eget andelslag.

 

Mätresultat om mjölk och foder från Valios regionlaboratorium hör till mjölkgårdarnas traditionella nyckeltal, som används i det dagliga arbetet.

Tack vare Valma och alarmsystemen har mätresultaten redan länge funnits tillgängliga för företagarna i realtid. Under hösten har vi tagit ett stort kliv framåt när det gäller mjölkgårdens mätverktyg, när gårdarna fick tillgång till den s.k. KPI-nyckeln.

 

KPI-nyckeln är ett företagsledningsverktyg för mjölkgårdar, som samlar in viktiga nyckeltal från flera olika databaser och åskådliggör de centrala produktionsresultaten i förhållande till målsättningarna och till andra mjölkgårdar. KPI-nyckelns mätare kan smidigt öppnas i Valmas traditionella bläddrare och i mobilversionen.

Det har också visat sig finnas behov av andra, nya ledningsverktyg. Bland annat har man önskat att Valma ska kompletteras med en budgeteringsmall, där basuppgifterna tas från mjölkgårdarnas mjölkavräkningsdata. Vi hoppas att vi ska kunna tillmötesgå producenterna med den här tjänsten redan i nästa version av Valma.