Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Valio vastaa x 3

Valion Kuluttajapalvelu vastaa kuluttajien kysymyksiin maidon tuotannosta ja lehmien hyvinvoinnista.

 

1. Miten Valio valvoo lehmille Syötettävää rehua, sen alku-perää, geenimuuntelua ja soijan käyttöä?

Valion maidontuotanto poikkeaa useamman muun maan maidontuotannosta siinä, että naudat eivät syö juuri lainkaan soijaa valkuaisen lähteenä vaan ravinto koostuu nurmesta, rypsistä, rapsista ja viljasta. Lehmien rehut ovat pääosin kotimaisia.

Valioryhmässä soijan käytöstä luovutaan maitotiloilla kokonaan maaliskuun alusta alkaen. Lehmillä soijaton ruokinta toteutuu suurelta osin jo nyt, ja vasikoiden ruokinnassa siirrytään soijattomuuteen tämän vuoden aikana. Soijasta luopuminen on osa Valion laajaa vastuullisuus-ohjelmaa.

Valion maidontuotantoketjussa ei käytetä liioin lainkaan geenimuunneltuja ainesosia sisältävää rehua. Ohjeet rehujen alkuperästä, geenimuuntelusta ja soijan käytöstä on kirjattu Hyvän valiolaisen maidontuotannon -ohjeisiin. Valion maitotilayrittäjät ovat sitoutuneet noudattamaan ohjeita kirjallisella laatu- ja tuotantotapasopimuksella.

 

2. Miten lehmiä kohdellaan maitotiloilla?

Lehmä on Valion maitotiloilla arvokas eläin. Työskentelemme yhdessä maitotilayrittäjien kanssa tuotantoeläinten hyvinvoiInnin kehittämiseksi. Tavoitteenamme on, että jokaisella valiolaisella maitotilalla on yhteistyösopimus terveydenhuolto-eläinlääkärin kanssa. Maitotilayrittäjä käy yhdessä eläinlääkärin kanssa säännöllisesti koko karjan terveys-tilanteen läpi ja laatii terveyden-huoltosuunnitelman kehitystä vaativista asioista.

Lehmän terveys, erityisesti utare- ja sorkkaterveys, sekä maidon laatu ovat terveyden mittareita. Suomessa maidon laatu on kansainvälisessä vertailussa maailman kärkeä. Eurooppalaisen hyvinvointistandardi Welfare Qualityn periaatteet ovat osa valiolaista maidontuotantotapaa.

Kaikki Valion maito on aina peräisin suomalaisilta maitotiloilta. Valio puolestaan on maidonhankintaosuuskuntien, eli maitotilayrittäjien, omistama yritys.

Voit lukea valio.fi-verkkosivulta lisää maitotiloistamme, lehmien hyvinvoinnista, lehmän elämästä ja vastuullisuudesta.

 

3. Pääsevätkö lehmät ulos laiduntamaan?

Noin 70 prosenttia suomalaisista lehmistä laiduntaa toukokuun ja syyskuun välisenä aikana. Etelä-Suomessa laidunkausi kestää 4–5 kuukautta, pohjoisessa 3–4. Valio kannustaa kaikkia maitotilojaan laiduntamaan ja ulkoiluttamaan lehmiä ja nuorkarjaa mahdollisuuksien mukaan.

Kaikkien parsinavetoissa asuvien lehmien on päästävä laitumelle tai jaloittelemaan vähintään 60 päivänä vuodessa toukokuun ja syyskuun välisenä aikana. Tämä on säädetty eläinsuojelulaissa. Pihattonavetoita laidunnus- tai ulkoiluvelvoite ei kuitenkaan koske.

Valio on linjannut, että uusien navetoiden tulee olla pihatoita. Uuden pihaton suunnittelussa tulee ottaa huomioon eläinten ulkoilumahdollisuus.

 

Uudet vastuullisuussivut avattiin! www.valio.fi/vastuullisuus