Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Valio Terveys – tapamme huolehtia eläinten ja ihmisten hyvinvoinnista

Valio Terveys on nimitys laajemmalle kokonaisuudelle, jonka tavoitteena on edistää eläinten ja ihmisten hyvinvointia, valiolaisten maitotilayrittäjien työssä jaksamista ja tilan hyvää taloudellista tulosta.

Valio Terveys tarkoittaa sekä valiolaista tapaa tehdä että tiettyjä jo olemassa olevia tai kehitystyön kohteena olevia valiolaisen maitotilan palveluja.

Valio Terveys -pienryhmä vieraili Katriina ja Jari Lepän tilalla 28. lokakuuta. Kuva: Janne Viinanen

Valio Terveys -tiimin tehtävinä ovat Valio Terveys -palveluiden ja lypsykarjatilojen terveydenhuollon kehittäminen sekä uusimman tutkimustiedon viestintä. Tällä hetkellä toteutettavina ja kehitettävinä olevia isompia palvelukokonaisuuksia on neljä.

Valio Terveys -tiimin tekeminen pohjau­tuu ajatukseen, että hyvät tulokset saavutetaan tukemalla terveyttä ja hyvinvointia kokonaisvaltaisesti. Vastaantulevat ongelmat ratkaistaan nopeasti ja tehokkaasti, jolloin niiden vaikutukset jäävät pienemmiksi.

Uusimman tutkimustiedon seuraaminen ja uuden kehittäminen ovat olennainen osa menestystä. Tästä esimerkkeinä ovat muun muassa tuotosseurantanäytteestä tehtävän ketoositestin koekäyttö ja ETU-yhteistyö lypsykarjojen kansallisen terveydenhuollon rakenteiden ja työkalujen kehittämisessä.

Valio Terveys -tiimin erityisasiantuntijat ovat valiolaisten omistajayrittäjien käytettävissä niin tilakäynneillä, puhelimitse, sähköpostitse kuin Facebookissa Valiomaidon tekijät -ryhmänkin kautta. 

Asioista pyritään viestimään mahdollisimman aktiivisesti kaikissa eri viestintäkanavissa.

Meidän tapamme tehdä on hyvä yhteistyö yrittäjän ja muiden keskeisten alan sidosryhmien kanssa. Se on pyrkimistä yhteistuumin valiolaisen maitotilayrittäjän omiin ja Valion yrityksenä asettamiin tavoitteisiin.

 

Valio Terveys -tiimi

Kristiina Sarjokari, terveydenhuoltoeläinl.,Valio Oy, tiiminvetäjä, 050 398 6123
Heidi Huttunen, kehityspäälikkö, Valio Oy, 050 398 7416
Aila Loikkanen, Osuuskunta Tuottajain Maito, 050 384 0426
Anu Potila, Osuuskunta Länsi-Maito, 050 384 0990
Minna Jolkkonen, Osuuskunta Itämaito, 050 384 2632
Anne Ylinen, Osuuskunta Maitosuomi, 050 384 0732
Sanna Jokela, Osuuskunta Pohjolan Maito, 050 398 1065
Sähköposti: etunimi.sukunimi@valio.fi