Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Valio övergår till kontraktsproduktion

Världen befinner sig idag i en exceptionell situation på grund av coronaviruset. Förutom att människornas hälsa är under hot lider också ekonomin, och pandemin kommer att ha långvariga verkningar. I detta skede måste vi ändå koncentrera oss på det väsentliga. För Valios primärproduktion och mjölkanskaffningen har det inneburit att tidigare uppgjorda krisberedskapsplaner och scenarier uppdaterats och att man reagerat på den förändrade situationen. Samma saker görs på mjölkgårdarna. Situationens allvar står klar för oss alla.

Torsdag 26.3. informerade Valio och andelslagen att man övergår till kontraktsproduktion. Det är fråga om en mycket stor förändring. Det är klart att beslutet föranleder mycket diskussion och även upprörda känslor. Varför minskar Valio, mjölkproducenternas eget mjölkförädlingsföretag, mjölkgårdarnas frihet och försvårar gårdarnas framtidsplaner? Svaret är enkelt: För att Valio ska klara sig, och framför allt, för att Valios mjölkproducenter ska klara sig också i framtiden. Valio strävar efter att anskaffa så mycket mjölk från andelslagen som man kan behandla på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, med beaktande av den tillgängliga förädlingskapaciteten och marknadssituationen. I praktiken innebär detta att vi på kort sikt strävar efter att återhållsamt minska den mjölkmängd som kommer in för förädling. På längre sikt kan Valio behöva öka den mjölkmängd som kommer in för förädling - målet är under inga omständigheter att köra ner mjölkproduktionen.

Stora förändringar är sällan lätta. Övergången till kontraktsproduktion är inget undantag.

Stora förändringar är sällan lätta. Övergången till kontraktsproduktion är inget undantag. Andelslagen fattar självständigt besluten om hur samarbetet mellan andelslaget och mjölkgårdarna förverkligas. Gemensamt för Valio-gruppens andelslag är att man går in för att så bra som möjligt beakta investeringar som nyligen färdigställs eller håller på att bli färdiga.

Övergången till kontraktsproduktion inverkar mest på de gårdar, som har planer på att i den närmaste framtiden öka sin mjölkmängd genom en investering eller annan åtgärd. Att skjuta upp en investering är mindre illa än att förverkliga en olönsam investering. Med detta åsyftar jag den situation vi hade kunnat stå inför, om beslutet att övergå till kontraktsproduktion inte hade gjorts. Utvecklingen av alla delområden i den Valio-anknutna mjölkkkedjan fortsätter.