Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

VaDia-alipainemittarit valmiina käyttöönotettavaksi. Syksyn aikana ryhmä valiolaisia neuvojia perehdytetään VaDian käyttöön. Vastaavat mittarit ovat olleet jo vuosia Valion Kaj Nymanin ja Esa Mannisen käytössä. Kuva: Esa Manninen

Valio Lypsy
 – neuvontapalvelujen ydinosaamista

Valiolaisella maitotilayrittäjällä on käytettävissään erinomaiset Valioryhmän tuottamat asiantuntijapalvelut, jotka on jaoteltu seitsemään kokonaisuuteen. Valio Lypsy -palvelut ovat omistajayrittäjien neuvontapalvelujen ydinosaamista.

Lypsäminen, lypsykone, pesut ja maidon jäähdytys ovat olleet valiolaisen neuvonnan ydinosaamista jo vuosikymmenien ajan. Tämän ansiosta valiolaisilla asiantuntijoilla on ainutlaatuinen osaamispääoma. Sellaista ei ole kenelläkään muulla. Nämä ihmiset ovat vain valiolaisten maitotilayrittäjien palveluksessa ja asiantuntijuutta kannatta hyödyntää aina tilaisuuden tullen.

Suunnitteletko lypsykoneen tai tilasäiliön hankintaa?

Lypsyrobotti vai lypsyasema? Millainen lypsyasema? Näihin ja moniin muihin investointikysymyksiin vastaamisessa valiolaisten osuuskuntien asiantuntijat pystyvät antamaan tietoa päätöksenteon tueksi. Heidän vuosikymmenien aikana keräämänsä kokemus antaa vankan pohjan investointien suunnittelulle. Aivan uudentyyppisten järjestelmien käyttökokemuksista saamme tietoa kansainvälisten yhteyksiemme avulla.

Toimiiko uusi lypsyjärjestelmä kuten pitää?

Uuden lypsyjärjestelmän tulee toimia suunnitellulla tavalla. Nykyään lypsykoneiden mitoitus on varsin hyvin toteutettu, joten siinä tulee harvemmin vastaan puutteita.

Lypsykoneessa on kuitenkin paljon erilaisia säätökohteita, joiden sopivilla arvoilla saadaan paras lopputulos niin työn tuottavuuden kuin myös maidon laadun ja utareterveyden kannalta. Tärkeää on myös se, että rutiinit ovat uuden järjestelmän mukaisia.

Tämä kokonaisuus käydään läpi valiolaisten asiantuntijoiden toimesta, oli sitten kyseessä perinteinen lypsy parressa tai asemalla, tai lypsyrobotti.

Epäiletkö lypsyä tai lypsykonetta utareterveysongelmien aiheuttajaksi?

Osa valiolaisista asiantuntijoista saa tämän syksyn aikana käyttöönsä edistykselliset VaDia-alipainetallentimet. Näiden mittareiden avulla voidaan analysoida lypsytapahtuma mahdollisimman läheltä lehmää. Mittaustulokset yhdessä asiantuntijan osaamisen kanssa antavat vastauksia muun muassa kysymyksiin:

Onko lypsyalipaine oikealla tasolla? Onko nännikumi sopiva tälle karjalle? Esiintyykö tyhjälypsyä liikaa?

Nämä havainnot ja mittaukset ovat mahdollisia vain lypsyn aikana ja ne voidaan tehdä sekä lypsyrobotille että perinteiselle lypsykoneelle.

Lypsyssä kohtaavat ihminen, eläin ja kone. Valiolaiset asiantuntijat ovat käytännössä ainoa ammattiryhmä, joka hallitsee lypsytapahtuman tarkastelun. Nyt osalla heistä on käytössään mittarit, joiden avulla saadaan tarkemmin arvioitua biologian ja tekniikan kohtaamista. Tekniikan pitää täyttää biologian asettamat ehdot.

Mistä maidon bakteeriongelmat johtuvat?

Kun lypsyssä tarkastellaan biologian ja tekniikan yhtymäkohtaa, niin toinen päätarkastelukohta on elintarvikkeen ja tekniikan yhteispeli. Jos lypsykone tai tilasäiliö ei toimi suunnitellusti, romahtaa elintarvikkeen laatu. Yleisin merkki tästä on maidon bakteeripitoisuuden nousu. Syynä voi olla puutteellinen pesuaineen annostelu, alhainen pesulämpötila tai hidas maidon jäähdytys.

Maidon makuvirheitä voi syntyä, jos maitoa käsitellään liian rajusti. Tämän vuoksi maidosta analysoidaan maidon happoluku. Makuvirheiden syynä voi olla myös puutteet lehmien ruokinnassa. Maidon laatu on siten hyvin laaja-alainen aihe ja vaatii siksi rautaista osaamista. Sitä Valioryhmän asiantuntijoilla on.

Valioryhmän huippuasiantuntijat käytössäsi

Valio Lypsy -tiimi