Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Valio arbetar i positiv anda

Det gångna året var ett svårt år för mjölkbranschen på grund av flera negativa faktorers samverkan. För att tala i seglingstermer kan vi säga, att vindarna var gynnsamma ännu för några år sen, men nu har vi seglat i motvind. För mjölkgårdsföretagarna, som upplevt nedgången i sitt avräkningspris, har motvinden känts särskild hård.

I det nya år som just börjat kan vi se flera positiva saker, av vilka Valio själv är det viktigaste. På Valio har man inte stått handfallen, i stället har man utan att tveka för smärtsamma ingrepp lyckats styra upp verksamheten. För ägarföretagarna är detta en mycket positiv sak, när högkonjunkturen börjar kommer Valios förbättrade situation att gynna i synnerhet ägarna. Det råder en positiv andra i det man nu gör inom Valio.

Det finns ändå mörka moln på himlen. Den största hotbilden är den kraftiga tillväxt av mjölkmängden som slopandet av EU:s kvotsystem lett till, särskilt i Europas stora mjölkländer, i EU:s östligaste länder och på Irland. EU:s mjölkmängd växer på årsnivå med över 5 miljarder liter, vilket är ungefär dubbelt så mycket som Finlands hela årsproduktion av mjölk. På grund av den dåliga situationen på världsmarknaden, och när Rysslands marknad är helt ute, svämmar EU över av mjölk, och man söker avsättningskanaler för mjölkprodukterna på den inre marknaden.

Det råder en kaosartad situation på EU:s mjölkmarknad. En del mejerier drar sig undan från sitt ansvar för helheten och talar om mjölkbrist, men också andra slags budskap har börjat vinna gehör. Det holländska kooperativa mejeriet FrieslandCampina har meddelat att de kommer att ta i bruk en egen version av "mjölkkvoter", och kommer från början av året att börja betala ett pristillägg på 2 c/liter till företagare som inte utvidgar sin produktion. Dessutom slutar mejeriet ta emot mjölk från belgiska gårdar som bara har produktionsavtal. Mjölken från andelslagets medlemmar tas emot.

Å andra sidan kräver mjölkproducentorganisationer i Sverige och Danmark att Arla ska minska sin mjölkproduktion för att marknadspriserna ska fås upp. De här exemplen visar, att EU-området behöver något slag av reglerande/stabiliserande mekanismer för mjölkproduktionen, särskilt i de områden där produktionen ökar kraftigt. I annat fall får vi räkna med kraftiga fluktuationer i fråga om mjölkmängderna och producentpriserna.

Lågkonjunkturen varar inte för evigt. Valiogruppen vill förädla all mjölk från sina ägarföretag.

Det finns efterfrågan på mervärdesprodukter som tillverkas av den högklassiga mjölken från Valios ägarföretag.

Av jordbrukets olika produktionsinriktningar är det mjölkproduktionen som i våra nordliga förhållanden har de bästa förutsättningarna att konkurrera med andra länder och områden. För mjölkgårdarna är det viktigt att fortsätta anpassa sina funktioner och sin ekonomi så man klarar farvattnens blindskär. Man ska inte heller glömma att fortsätta utveckla gården, utan fortsätta att planera och förbereda både mindre och större investeringar.