Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

 

Uusi Valma paransi turvallisuutta

Uusi Valma on ollut käytössä puoli vuotta. Vaikka monta hyvää uudistusta on jo viety läpi, kehitystyö jatkuu.

Uuden Valman merkittävä muutos on ollut uusi käyttäjätunnus- ja salasanakäytäntö. Muutos parantaa tietoturvaa ja mahdollistaa tiloille käyttäjien luvittamisen tilan tietoihin eritasoisilla oikeuksilla.

Käyttäjätunnus ja salasanamuutos aiheuttivat alkuvaiheessa odotettua enemmän haasteita. Erityisesti vahvan tunnistautumisen menetelmä vahvistussoittoineen koettiin hankalaksi ja vaikeasti omaksuttavaksi. Vahva tunnistautuminen lisää kuitenkin merkittävästi tietoturvaa salasanan ja tilan tietojen käsittelyssä.

 

Järjestelmiä ja sovelluksia uudistetaan monista eri syistä. Vanhat sovellukset eivät välttämättä enää toimi uusissa laitteissa, sovellusten tietoturva ei enää vastaa vaatimuksia, suorituskyky kaipaa parannusta tai toiminnallisuudet ovat vaan yksinkertaisesti jääneet jälkeen päivittäisistä tarpeista.

Osittain kaikista edellä mainituista syistä sekä Valma että koko osuuskuntien järjestelmäkokonaisuus uudistetaan. Modernisoitujen tai täysin uudistettujen sovellusten myötä on myös rakennettu ja rakennetaan edelleen pohjaa entistä reaaliaikaisempaan toiminnan seurantaan sekä uusien digitaalisten ratkaisujen hyödyntämismahdollisuuksiin.

 

Valman käyttö on mahdollista niin älypuhelimella kuin tabletilla tai vaikka tietokoneella. Tilalta kerätty maitomäärä on nähtävissä Valmassa lähes heti pumppauksen päätyttyä. Talouden kokonaistilanne tulee olemaan hankintoineen ja budjetteineen entistä paremmin nähtävissä yhtenä kokonaisuutena. Analyysien tilauksen sekä niiden tekemisen ja tulosten esittämisen välistä aikaa pystytään tiivistämään.

Järjestelmänä uusi Valma on toiminut vakaasti, vaikka onkin muutaman kerran ollut lyhyen aikaa pois käytöstä. Nämä käyttökatkot eivät ole johtuneet itse Valmasta vaan muista lähiympäristössä olleista ongelmista.

 

Uusi Valma on osa laajempaa Valioryhmän hankintaosuuskuntien järjestelmien uusimishanketta, jossa kaikki järjestelmät joko uudistetaan kokonaan tai modernisoidaan. Kokonaishanke on edennyt viimeiseen vaiheeseen, jossa osuuskuntien taloushallinnon ja myynnin järjestelmäkokonaisuus uudistetaan keväällä 2017.

Vaikka uusi Valma on nyt saatu käyttöön, sen kehittäminen jatkuu. Toimintoja ja kokonaisuutta on ollut kehittämässä myös maitotilayrittäjäryhmä, jossa on edustajia viidestä suurimmasta osuuskunnasta. Ryhmä jatkaa toimintaansa jatkossakin, jotta varmistetaan kehitettävien asioiden oikea suunta ja painopisteet.

Teksti Toomas Valjakka