Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Tavataan Valiolla icon

Tavataan Valiolla

Utmaningar och möjligheter

Valios omsättning var i fjol ca 1 700 miljoner euro. Omsättningen minskade med drygt en tiondedel och mjölkintäkten minskade med 15 procent från året före. Siffrorna var givetvis en besvikelse, men med beaktande av utmaningarna på den inhemska mjölkmarknaden - restriktionerna, överproduktionen av europeisk mjölk och den ekonomiska recessionen - är resultatet tillfredsställande.

Vi på Valio har fokuserat på kostnadsbesparingar och förnyelse, dvs. på de frågor som vi själva kan påverka. Den goda kämpa-andan och personalens engagemang har hjälpt till att dämpa fallet.

Valio har goda förutsättningar att verka både på hemmamarknaden och den internationella marknaden. Vi kan förlita oss på den högkvalitativa råvaran från våra ägarföretag och ett innovativt kunnande av toppklass i många av företagets funktioner.

Förnyelse och produktion av mervärde är ett måste för att Valio ska nå resultat.

En färsk prognos från Rabobank visar att överproduktionen av mjölk kommer att hålla världsmarknadspriserna nere ännu en tid: marknaderna kommer att balanseras upp, men inte med administrativa medel. Inom Valio arbetar man målmedvetet med att öppna nya internationella marknader, vilket är ett arbete som kräver både flexibilitet, pålitlighet och smarta drag. Att bygga upp konsumentmarknader i nya länder kräver ändå många års hårt arbete.

Valio tog i fjol emot 1 899 miljoner liter mjölk. Den mottagna mjölkmängden minskade med 1,5 jämfört med året före. De förändringar som skett på Finlands och EU:s mjölkmarknad har varit så stora, att det villkor för företagsförvärv enligt vilket Valio ska sälja 185 miljoner liter kvotmjölk åt konkurrenterna bör omprövas. Valio inlämnade hösten 2015 en ansökan om att villkoret ska ändras, och avgörandet väntas komma i vår. Också högsta förvaltningsdomstolen väntas ge sitt beslut gällande rovprissättning innan sommaren. Oavsett vilka besluten är, fortsätter Valio med sitt intensiva arbete.

För att användningsgraden i våra produktionsanläggningar ska hållas hög behöver vi mjölk att förädla. Nya investeringar - till exempel den mellanmålsfabrik som färdigställs i Riihimäki om ett år - säkerställer vår framtida slagkraft. Valio är en av de största investerarna i Finlands livsmedelssektor. Företaget svarade i fjol för nästan en fjärdedel av sektorns investeringar, och därtill kommer de årliga investeringar på 150-200 euro som Valiogruppens ägarföretag genomför.

Valios konkurrenskraft säkerställs genom förnyelse och en effektiv verksamhet i hela kedjan. Grundstenen är vår råvara som hör till världens bästa.

Vi fortsätter energiskt framåt på tillväxtens år - det finns i Valiogruppen en mycket stark vilja att lyckas.