Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Ute efter lösningar till lönsamhetskrisen

Matproduktionen och särskilt mjölkproduktionen genomgår en svår brytningstid. Det har tillsatts en utredningsman, Reijo Karhinen, som fått i uppgift att hitta lösningar för jordbrukets lönsamhetskris, och Valiogruppen har hörts inom ramen för utredningen. Förväntningarna på att få fram lösningar är högt ställda, även om de inte kommer att underlätta de problem som den torra sommaren orsakade.


Valios avräkningsförmåga gentemot ägarandelslagen är beroende av, hur mycket konsumenterna köper av våra produkter och hur väl handeln tar in dem i sina sortiment, samt av hur mycket vi kan sälja till statens, kommunernas och restaurangernas kök. Exportens lönsamhet påverkas bl.a. av det pris vi får för mjölkpulvret och smöret i världen, och av hur bra försälningen till särskilt Sverige, Estland och Ryssland utvecklas, mätt i euro.

Valio tar emot ca 80 procent av den finländska mjölken. Marknaden i hemlandet ger 60 procent av vår omsättning - den är ryggraden för vår lönsamhet.


I Finland är färskproduktmarknaden för mjölkprodukter ytterst konkurrensutsatt. Det kan vi konstatera när vi ser butikernas stora och mångsidiga mjölk- och färskproduktshyllor. Inom marknaden med flytande mjölk och grädde är enbart konkurrensen mellan de inhemska aktörerna hård, och utbudet är större än konsumtionen.

Vi förhandlar med våra kunder upp till tre gånger om året om partipriser och mängder, och en sak som tagits upp i höst är bl.a. gårdarnas förändrade kostnader. Lönsamheten som helhet avgörs förutom av priset också av de sålda volymerna: Om priset stiger, men den sålda volymen minskar, kan slutresultatet vara negativt.

Särskilt viktigt är det att förutom med minuthandeln också lyckas med partiförsäljningen till food service-sektorn och med den offentliga upphandlingen.

Det är fantastiskt, att konsumenterna i en enkät som Yle lät göra berättade, att de är redo att betala mera för mjölken än de gör idag. Det finns en vilja att stöda producenterna. Å andra sidan blir bara 5 procent av den mjölk som Valio tar emot basmjölk, så det är viktigt att konsumenterna också köper finländsk ost och andra färskprodukter.

Även om inhemskhetsgraden för färskprodukter är hög så rör sig osten över gränserna, också till Finland.

Vi vill tillsammans med de andra inhemska mejerierna väcka finländarna så de inser hur deras egna val påverkar den inhemska matproduktionens fortlevnad, och i höst har vi för avsikt att höja uppskattningen av ostar med en ostkampanj.


Valios export står för 40 procent av omsättningen. Sverige är vårt största exportland för konsumentprodukter och där har vi vuxit stadigt. I Ryssland och i Estland fungerar vi nu som många internationella varumärken: vi köper bara den råvara vi behöver, vi minimerar råvarukostnaderna och som helhet gör vi en vinst som vi kan betala åt våra ägare.

På industrisidan har priset och efterfrågan på smör varit höga. Priset på mjölkpulver är lågt på grund av EU:s stora interventionslager, och det har försämrat Valios resultat. Om man för det fettfria mjölkpulver som Valio säljer i år fortfarande skulle få samma toppris som man fick år 2013 skulle det påverka på Valios mjölkintäkt med 3,9 c/l.

Valios egna kostnader riktas till att åstadkomma tillväxt.

Vi genomför ett kontinuerligt sparprogram, vars förverkligande övervakas av Valios styrelse där medlemmarna utgörs av mjölkgårdsföretagare.

Hörnstenen i vår ägarstrategi är att betala EU:s bästa och jämnaste mjölkpris åt ägarandelslagen, och det styr vår verksamhet inom Valio - vi söker det bästa möjliga täckningsbidraget för ägarnas mjölk, såväl på hemmamarknaden som utomlands.