Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Työ kevyeksi icon

Työ kevyeksi

Työhyvinvointia tukee hyvä parisuhde ja usko tulevaan

Mikä sinun työhyvinvointiasi tukee? Onko se hyvä parisuhde, positiiviset tulevaisuudennäkymät vai riittävän paksu lompakko? Nämä ainakin, mikäli on uskomista Melan työhyvinvointikyselyn tuloksiin. Kyselyn mukaan tärkeimmiksi tekijöiksi oman työhyvinvoinnin tukemisessa nousivat parisuhde ja perhe, positiiviset tulevaisuudennäkymät, sosiaaliset suhteet sekä toimiva työterveyshuolto.

Työhyvinvointikysely toteutettiin, jotta Mela saisi siitä eväitä Työhyvinvointiohjelmaansa, jota on päivittämässä. Ohjelman pohjaksi haluttiin kartoittaa sitä, mikä tukee maatalousyrittäjien työhyvinvointia ja mitä yrittäjät itse toivoisivat Melasta työhyvinvointinsa tukemiseksi. Vastauksia tuli varsin runsaasti, jopa 1 200 yrittäjää vastasi tähän kyselyyn. Vastaajista suurin osa oli lypsykarjatilallisia.

Entä mitä tulosten mukaan yrittäjät Melasta toivoivat? Eniten vastaajat, etenkin lypsykarjatilalliset, toivoivat toimenpiteitä, jotka tukevat fyysistä työkykyä sekä työterveyshuollon kehittämistä. Lisäksi vastaajat toivovat hyvinvointipäiviä vaihtelevilla teemoilla. Paljon toiveita tuli myös tilaisuuksista, jotka kokoaisivat yrittäjiä yhteen, ja joissa on mahdollisuus verkostoitumiseen.

Kaiken kaikkiaan vastaajien toiveissa oli kokonaisvaltaista työkyvyn ja työhyvinvoinnin tukea, johon liittyy koulutusta, terveyden ja työhyvinvoinnin mittaamista ja seurantaa sekä työterveyshuollon aktiivista kumppanuutta. Lomitusjärjestelmän toimivuus nousi myös luonnollisesti keskiöön.

Tämän lisäksi yrittäjien tämänhetkinen, haasteellinen toimintaympäristö heijastui tuloksiin, sillä korkealle toivelistalla nousi muutos- tai kriisituen tarve sekä henkisen jaksamisen tukeminen. Tuen tarve korostui etenkin lypsykarja- ja sikatiloilla. Myös yritystoiminnan kehittämiseen ja talousasioihin kaivattiin ohjausta.

Vastaukset antavat hyvän pohjan linjata sitä, millaista työhyvinvointitoimintaa Mela jatkossa tekee. Suunnitelmia on noussut esiin jo Hyvinvointipäivien kiertueesta sekä palvelusta työhyvinvoinnin ja työkyvyn mittaamiseen. Enemmän työhyvinvointikyselystä ja sen pohjalta esiin nousseista jatkotoimenpiteistä voit käydä lukemassa myös blogistamme.

Lämmin kiitos vielä vastanneille!