Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Tavataan Valiolla icon

Tavataan Valiolla

Timo Latomäki kehittää Valion aluelaboratorioiden toimintaa Seinäjoella ja Lapinlahdella. Kuva: Janne Viinanen

Tuottajalaboratorion palvelut uudistuivat

Kasvo

Timo Latomäki (59 v.), kehityspäällikkö, Valion Seinäjoen ja Lapinlahden aluelaboratoriot

Työni Valiolla

Toimin Valion Seinäjoen ja Lapinlahden aluelaboratorioiden kehityspäällikkönä. Vastaan laboratorioiden toi-minnasta ja toiminnan kehittämisestä. Aluelaboratorioissa on töissä 67 henkilöä, joista 31 Seinäjoella. Mo-lemmissa toimipaikoissa on Valion teollisuutta palvelevat laadunvalvontalaboratoriot. Kaikki maidontuottajien palvelut on keskitetty Seinäjoelle.

Ainutlaatuinen tuottajalaboratorio

Analysoimme Seinäjoen aluelaboratoriossa Valioryhmän tuottajien ja osuuskuntien lähettämät maito-, rehu-, hormoni- ja utaretulehdusnäytteet. Seinäjoelle näytteet toimittaa näytekuriiripalvelu kaksi kertaa vuorokaudessa, joista toinen kuljetuskerta on yöllä. Näytelogistiikkamme toimii erittäin nopeasti. Maito- ja utaretulehduslaboratoriot toimivat kahdessa vuorossa.

Valion tuottajapalvelulaboratorio on mittakaavaltaan Suomessa ainutlaatuinen: siellä analysoidaan vuosittain noin 1,7 miljoonaa näytettä. Tuottajakohtaiset maidon hinnoittelunäytteet ja tuotosseurantanäytteet analy-soidaan maitolaboratoriossa.

Rehulaboratoriossa analysoidaan Valioryhmän tiloilta tulevia rehunäytteitä, suurimpana ryhmänä säilörehu-näytteet. Säilörehunäytteistä määritetään koostumus ja laatu, ja analysointi kestää noin vuorokauden. Yhteensä rehunäytteitä analysoidaan vuodessa noin 30 000. Rehuanalyysituloksia käytetään tiloilla ruokinnan suunnittelun apuvälineinä.

Utaretulehduslaboratorio analysoi 110 000 utaretulehdusnäytettä vuosittain. Määritykset tehdään PCR-tekniikalla: bakteereista eristetään DNA:ta, jonka perusteella pystytään tunnistamaan näytteessä esiintyvä mikrobilaji. Kaikki utaretulehdusnäytteet analysoidaan näytteiden saapumispäivänä. Parhaimmillaan näytteitä on analysoitu päivän aikana 1 000 kappaletta. Progesteronihormonimäärityksiä tehdään noin 30 000 vuodessa.

Uudistuksia palveluihin 

Valion Seinäjoen aluelaboratorion maitolaboratoriossa on automatisoitu juuri analysointiprosesseja, joka on tarkoittanut perusteellista muutosta laboratorion toimintaan. Näytteiden analysoinnin automatisointi nopeuttaa entisestään tulosten saantia tiloille.

Maitonäytteiden näytepurkit muuttuivat esikoodatuiksi. Muutos parantaa kaikkien tilatankista otettavien näytteiden oton toteutumista oleellisesti. Myös tuotosseurantanäytteiden maitonäytepurkit vaihtuvat uusiin, mutta näytteenottotavat pysyvät entisellään. Tuotosseurantanäytteistä voidaan tehdä myös lisätilauksesta tiineystesti, jossa mitataan istukan erittämän glykoproteiinin pitoisuutta maidossa. Analyysi maksaa Valioryhmän tuottajille ainoastaan 2,5 euroa.

Miten teemme parasta

Valion aluelaboratorion henkilökunta on erittäin osaavaa. Meille kaikille on tärkeintä se, että laboratoriossa raportoidut tulokset ja muutkin palvelut ovat luotettavia. Laitteet pidetään kunnossa ennakoivalla huolto-ohjelmalla ja omaa osaamista kehitetään jatkuvasti.

Työni haasteet

Maidontuottajien muuttuviin analyysitarpeisiin on reagoitava nopeasti. Analyysitulokset on saatava tiloille mahdollisimman viiveettä, ja palveluja on kehitettävä jatkuvasti. Oma työ on sopeutettava muuttuviin tilanteisiin ja reagoitava muutoksiin sekä nopeasti että kustannustehokkaasti.

Parasta työssäni

Oman työni suola on, että saan olla päivittäin monipuolisesti tekemisissä eri ihmisten kanssa: osuuskuntien henkilökunnan, maidontuottajien ja muiden asiakasryhmien sekä Valion työntekijöiden. Päiväni ovat mielen-kiintoisia ja eroavat aina toisistaan. Valiolta löytyy osaamista hyvin monipuolisesti erilaisiin tehtäviin, se on mielestäni yrityksessä erinomaista.

Työurani

Olen opiskellut Helsingin yliopistossa maitoteknologiaa ja valmistuin maatalous- ja metsätieteiden maisterik-si/agronomiksi vuonna 1980. Aloitin työni Valiolla 1981. Vuoteen 1999 saakka työskentelin Helsingissä labora-toriopalveluiden parissa, jonka jälkeen muutimme perheen kanssa Seinäjoelle, mistä olen kotoisin. Siirryin tuolloin työhön Seinäjoen aluelaboratorioon.

Perhe ja harrastukset

Perheeseeni kuuluvat vaimo Eija sekä aikuiset lapset Antti (28 v.), Anna (25 v.) ja Anu (21 v.). Pidän hyötylii-kunnasta ja vapaa-aikani kuluukin pitkälti omakotitalomme ja sen pihapiirin hoidossa. Perheessä on pystykorva, jonka kanssa käyn lenkillä. Asun niin lähellä työpaikkaani, että voin tulla töihin aina kävellen.

Valion tuotteista suosikkini löytyvät juustoista: Valio Mustaleima™ on ehdoton lempituotteeni. Pyöreitä vuosia tänä vuonna täyttävä Valio Aura® on toinen juustosuosikeistani: se on herkullista!