Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Torkan slog oss - nu framåt med kloka besparingar

Den gångna sommaren kan ha varit semesterfirarens dröm, men för många mjölkgårdsföretagare var den synnerligen svår.


De skador torkan orsakade varierar mycket från gård till gård. Trots att största delen av mjölkgårdsföretagen undgick total missväxt så har de låga skördenivåerna höjt produktionskostnaderna och inneburit mycket extra arbete.

För vissa gårdar var missväxten den värsta i gårdens historia.

Samarbetet mellan gårdarna är ett tecken på det goda samförstånd som råder inom Valiogruppen.

På de gårdar där de egna foderlagren kommer att räcka har man tillverkat foder som kan säljas åt de gårdar som har foderbrist.

Valio Artturi® -teamet och andelslagen hjälper till med förmedlingen av grovfoder.


Torkan drabbade också andra länder: det anses allmänt att Europa haft den värsta torkan på 40 år.

I augusti sågs ändå inga stora reaktioner på detta på EU:s mjölkmarknad. EU:s interventionslager och den produktionsökning som skett under de senaste åren skapar fortfarande oreda på mjölkmarknaden.

Under den första halvan av detta år växte EU:s mjölkproduktion med nästan 2 procent. Också utförsäljningen av EU:s interventionslager syns på marknaden.

I slutet av augusti såldes ca 31 miljoner kilo länge upplagrat mjölkpulver ut från EU:s lager. På Valios exportmarknad råder just nu en ytterst hård konkurrens, och det är inte lätt att åstadkomma lönsam tillväxt.

Vi kommer ändå att uppnå resultat med målmedvetet arbete.


Inom Valio pågår en långsiktigt kostnadsbesparingskur. Kostnadsjakten i ett företag av Valios storlek sker enligt samma lagar som på gårdsnivå. Man får akta sig för att spara på fel ställen så att inte sparandet leder till intäktssidan svackar mera än vad man uppnår genom sparåtgärderna.

Valio har ett klart mål som går ut på att öka omsättningen och betalningen åt ägarna.
Det målet nås inte enbart genom inbesparingar, så man fokuserar på att förbättra effektiviteten och noga rikta alla tilläggssatsningar.