Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Me maitotilayrittäjät icon

Me maitotilayrittäjät

Uusi pihatto on vähentänyt työkiireitä: Nyt voimme myös palata harrastuksiin, joihin ei ole viimeiseen vuoteen ollut aikaa, liikunnallinen Kuokkasen perhe toteaa. Kuva: Taina Voutilainen

Toimiva peruspihatto järkihintaan

PERHE Kuokkasten tila Kuopion Riistavedellä on toiminut Marja (55) ja Pekka (58) Kuokkasen sekä heidän poikansa Mikon (27) maatalousyhtymänä vuodesta 2013. Mikon puoliso Jaana Sahlström (26) on aktiivisesti mukana tilan töissä, vaikka työskentelee osa-aikaisesti tilan ulkopuolella. Marja ja Pekka iloitsevat molempien nuorten kiinnostuksesta ja sitoutumisesta tilan töihin.

”Mullinavetta minulla olisi, jos olisin yksin”, Mikko Kuokkanen sanoo.

Yhtymän eduiksi yrittäjät kokevat mahdollisuuden töiden järjestelyyn. Myös lomittajan kanssa on aina töissä talon väkeä.

VILJELY JA RUOKINTA Peltoa on laitumena ja säilörehunurmella 75 hehtaaria sekä viljalla noin 85. Lisäksi ostetaan viljaa pystyyn noin 15 hehtaarilta. Vilja on pääasiassa ohraa, lisänä kauraa ja vehnää. Puolet viljasta kuivataan ja puolet varastoidaan murskesäilönnällä. Seosrehuun lisätään valkuaislisänä rypsirouhetta ja kivennäiset. Resepti tulee ProAgrialta.

TILA, NAVETTA JA INVESTOINTI Marja ja Pekka saivat tilan haltuunsa vuonna 1987 ja ovat laajentaneet vanhaa navettaa kolmesti, viimeksi 2009. Tänä syksynä tilalle valmistui 96 lehmäpaikan pihatto 2 x 10 kalanruotolypsyasemalla. Samalla siirryttiin seosrehuruokintaan ja traktorikäyttöiseen seosrehuvaunuun.

Kuokkaset kertovat suunnitelleensa navettaa vuosia ja lypsyasemakin oli ostettu käytettynä hyvissä ajoin ennen rakentamista. Maidon hinnan lasku ja tauko investointitukihaussa siirsivät rakentamisen aloittamista.

”Tarvikkeita kilpailuttaessamme huomasimmekin, että hinnoista oli hävinnyt euroja. Saimme myös haluamamme urakoitsijan”, he iloitsevat.

Uudesta navetasta oli tavoitteena tehdä myös lypsyjärjestelmän osalta muunneltava, yksinkertainen peruspihatto järkevin kustannuksin. Kuokkaset onnistuivat pyrkimyksissään. Navetta on toimiva ja budjetissa pysyttiin. Parsipaikkahinta asettuu noin 7 000 euroon, sisältäen siilot ja lietesäiliön.

”Työurakan hinta oli sovittu urakoitsijan kanssa eurolleen. Rakentajat olivat kokeneita ja ammattitaitoisia. Omaa työtä rakennuksella tehtiin paljon, ja siinä ohessa tilan karja- ja peltotyöt”, Kuokkasen perhe luettelee.

Tie rakennukselle tehtiin uuden vuoden aikoihin ennen kovia pakkasia. Huhtikuun alussa ajettiin rakennussora roudan aikaan ja rakennus oli valmis juhannuksena, jonka jälkeen keskityttiin kalustamiseen ja siilojen tekemiseen. Hiehot ja umpilehmät jatkavat elämää vanhassa navetassa, johon tulevan talven aikana remontoidaan vasikkaosasto. Jatkossa hiehot laiduntavat ja lehmille tehdään jaloittelutarha.

KARJA Tällä hetkellä lehmiä on 75. Kaksi kolmasosaa lehmistä on holsteineja, loput ayrshirejä. Naapurista siirtyi koko karja Kuokkasten uuteen navettaan. Lisäksi on ostettu yksittäisiä lehmiä ja hiehoja. Navetta täyttynee ensi vuoden aikana.

Lehmien keskituotos on noin 10 100 kiloa. Huipputuotosten asemesta tavoitellaan tasaisuutta ja parasta mahdollista taloudellista tulosta. Pitoisuuksilla on suuri merkitys tilityshintaan. Tuotos saattaa notkahtaa alussa, kun karjassa on paljon nuoria eläimiä.

Jatkuva seuranta pitää maidon laadun korkealla.

MAIDON LAATU Maidon laatupalkintovuosia Kuokkasilla on takana 23. ”Jatkuva seuraaminen ja huolellisuus pitävät maidon laadun korkealla”, Marja Kuokkanen toteaa. ”Kun jokaisella keräilykerralla otetaan maitonäyte, laatumuutoksiin pystyy reagoimaan nopeasti.”

TULEVAISUUS Uuden pihaton olot sekä eläinten seuraaminen ja huomiot ihan uusista asioista lisäävät työintoa: työt ovat paljon kevyempiä ja mielekkäämpiä sekä eläimet yllättävän sosiaalisia. Esimerkiksi parsinavetassa eri puolilla olleet kaksoslehmät ovat löytäneet toisensa ja kulkevat aina yhdessä.

”Nyt voimme myös palata harrastuksiin, joihin ei ole viimeiseen vuoteen ollut aikaa”, liikunnallinen perhe sanoo.

Tilaa pitää jatkuvasti viedä eteenpäin investoiden ja peltoja tai karjaa kehittäen. Investoinnit tehdään pidemmällä tähtäimellä. Sekä molemmat nuoret että Mikon vanhemmat kiittelevät AMK-opintoja ja verkostoitumista opiskelujen aikana. Yhteys opiskelukavereihin jatkuu edelleen.

Teksi ja kuva: Taina Voutilainen