Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Tavataan Valiolla icon

Tavataan Valiolla

Tillväxtens år

År 2016 har inom Valio utsetts till tillväxtens år: vi söker tillväxt både på hemmamarknaden och inom exporten. På den internationella marknaden öppnar vi nya konsumentmarknader, och prodututvecklingen lanserar nya, lovande produkter.

Mjölkmarknaden har haft dåliga tider i ett och ett halvt år nu. Det svaga läget har många orsaker, bl.a. Rysslands motsanktioner, den minskade exporten till Kina, avskaffandet av mjölkkvoterna och den dåliga ekonomin på hemmamarknaden. Det som ändå påverkat marknaderna mest är att mjölkproduktionen globalt har varit större än efterfrågan, vilket har pressat ner priserna.

Under föråret förutspådde många att mjölkmarknaden skulle vända i en uppgång redan under den här hösten, men tillsvidare har lagren av mjölkprodukter på olika håll i världen fortsatt att öka. Just nu förespås situationen vända till det bättre under nästa höst. I den senaste prognosen från Rabobank varnades ändå att producentpriserna kan sjunka ännu under början av år 2016. Det finns i alla fall små tecken på att utbudet och efterfrågan börjar möta varandra, då produktionen i världens största mjölkland Nya Zeeland i september vände i en nedgång på hela åtta procent.

Trots att det inga större ljusglimtar på mjölkmarknaden ännu kan ses är stämningen på Valio positiv, både bland personalen och ägarföretagarna. Den positiva stämningen kom extra tydligt fram på Valiokryssningen, där 1200 personer med anknytning till Valio deltog.

Valiogruppens mjölkgårdsföretagare är värda ett extra tack för att de behållit tron på sitt eget företag trots att tiden varit svår.

Valios ledning tror starkt på det vi gör, och det avspeglas i en god gemenskapsanda och skapar framgång på marknaden.

I det svåra marknadsläget har man allt mera förlitat sig på Valios styrkor, som exempelvis världens bästa mjölkråvara som produceras av de Valio-anknutna mjölkgårdsföretagarna, Valios globalt uppskattade produktutveckling och hela Valio-kedjans starka kunnande. På 2000-talet har en av Valios största framgångar utgjorts av företagets progressiva tillverkningsteknologi för laktosfria produkter. Trots att också konkurrenterna har kunnat förbättra sitt kunnande om framställning av laktosfria produkter har Valios produktutveckling lyckats förnya sig. I år har man kommit ut med en ny förbättrad mjölkserie, Valio Eila, och man håller på att lansera laktosfria konsumentprodukter också på den internationella konsumentmarknaden.

Det går att hitta nya konsumentmarknader för Valios produkter, och i något skede kommer man också att kunna återvända till den ryska marknaden. Tyvärr är uppbyggnaden av nya konsumentmarknader ett långsamt arbete, och de merintäkter man får från dem syns i producentpriserna med en fördröjning. Trots att producentpriset i Finland har sjunkit märkbart, har man också i år lyckats hålla mjölkens producentpris över medelpriset i Europa. Valios mål är ju att betala Europas högsta producentpris.

Under hösten har Valios försäljning och omsättning stimulerats av de lyckade produktnyheterna, och många av dem har sålt flerfaldigt bättre än förväntat. En ny produkt som väntas sätta fart på julförsäljningen är en produkt som är unik i världen, nämligen mjölkdrycken Valio KiehuTM som kan kokas utan risk för vidbränning. Och produktutvecklingens innovationer slutar inte här, till nästa år har vi nya fina nyheter att vänta. De ger en fin grund med tanke på tillväxtens år 2016.