Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Tillväxt och intressanta öppningar

Landsbygden, matproduktionen och skogsbruket har alltid haft en viktig roll i det självständiga Finlands historia - tillsammans utgör de både en hjälteberättelse och en berättelse om en stark framtid av tillväxt.

Valio har firat det hundraåriga Finland med bland annat jubileumsosten Valio Karelia och samarbete med filmen Okänd Soldat.


Den säkraste garantin för att den inhemska livsmedelskedjan ska ha framgång i framtiden är samsyn och enighet om jord- och skogsbruksbranschens utveckling. Finland är ett litet land i EU. Vi är inte en sluten marknad utan en del av den internationella handeln. Vi måste bli bättre på att föra fram våra synpunkter - vi kan inte godkänna beslut som försätter oss i en ojämlik ställning. Självförsörjningen, försörjningsberedskapen och kolsänkorna är några av de frågor där Finlands nationella intressen inte går i ett med de europeiska besluten.


Jordbrukets lönsamhet i Finland borde vara betydligt bättre. Rysslands motsanktioner, slopandet av mjölkkvoterna, de exceptionella väderförhållandena och mjölkens världsmarknadspriser påverkar direkt jordbrukets framgång. Globalt sett har mjölkmarknaden präglats av det höga världsmarknadspriset på smör, jättestora interventionslager av fettfritt mjölkpulver i EU och bottenlåga pulverpriser samt en stor ökning av mjölkproduktionen i många länder.


Trots det svåra marknadsläget har man på Valio i år lyckats få igång en tillväxt om ca 5 procent. Enligt vår ägarstrategi är företagets huvudsakliga mål att trygga ett stabilt och jämnt mjölkpris för våra ägarföretag.


Jag tycker det är positivt att föreståelsen för jordbrukets stödsystem har lyfts upp i samhällsdiskussionen. Budskapet om jordbrukarnas svåra situation har gått fram. Det bästa sättet att få förståelse för jordbruket som helhet är att diskutera det öppet och svara på konsumenternas frågor om stöd och avbytarverksamhet.


Samtidigt är det viktigt att notera, att en av de viktigaste stora trenderna när det gäller matproduktion är kundernas och konsumenternas förväntningar på företagens ansvarstagande. Kunderna undersöker ansvarsfullheten i varuleverantörernas verksamhet och konsumenterna förväntar sig transparens och ärlighet från företagens sida. Sociala medier sprider information oerhört effektivt. Etiskt handlade är ett livsvillkor för ett företag, inte längre bara en konkurrensfördel.


För mej är den den livliga matdiskussion som förs idag samtidigt både inspirerande och förvirrande. Förvirrande därför att konfrontationer och nedvärdering av vetenskaplig forskning är legio, och för att nästan vem som helst kan lägga fram påståenden om maten, utan vetenskaplig grund. Det kan leda till riktiga faror för hälsan.


Samtidigt har man i den finländska livsmedelskedjan utvecklat en massa nyheter, som gör mig entusiastisk!

Härkis®, pulled havre, insekter, Mifu® – listan är lång.

Funktionella livsmedel som Benecol®, xylitol, Gefilus® kan få uppleva en renässans. I och med digitaliseringen blir också individuella matmodeller vardag, vilket samtidigt som de innebär en enorm möjlighet också innebär utmaningar för produktionen. Vi på Valio går med iver och nytänk in i det nya året!


Vi gör vårt bästa för att föra fram näringsfakta som bygger på realiteter, men arbetar tillika för en färgrik och framåtsträvande matdiskussion.


Lycka och välgång för ett Finland som har landsbygden som bas!