Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Teknologin förändrar mjölkbranschen

Datasystem med automatik och robotar kommer till mjölkgårdarna, anskaffningsandelslagen och Valio.
 

I den offentliga debatten och diskussionerna inom olika branscher har de senaste åren talats mycket om att automatik, programrobotik och artificiell intelligens kommer att bli en del av vår vardag och omgivning.

Förändringen kan vara av samma storleksklass som när elektriciteten infördes och revolutionerade vår vardag.

Datasystemen automatiseras. De uppgifter som nu utförs av människor görs i framtiden av programrobotar. Det kan till exempel handla om datasystemprogram som utför förprogrammerade och inlärda uppgifter. Artificiell intelligens, AI, går ut på att ett dataprogram kommer ihåg uppgifter som det gjort förut, och tar lärdom av dem när det utför följande uppgift.
 

Programrobotiken kommer i någon form att ingå i nästan allt. Uppgifter inom ekonomiförvaltning och bokföring, såsom automatisk fakturabetalning, viss bokföringskontroll, fakturahantering, kontroll-godkännadefunktioner med mera, kan om några år väl tänkas utföras med helt andra metoder än idag.

Det sker förändringar också inom t.ex. personalförvaltningen, bl.a. inom löneräkning och arbetstidsuppföljning, samt i uppgifter som hänför sig till företagens försäljning och marknadsföring, för att inte tala om deras produktion.


Datasystem med automatik och robotar kommer också till mjölkbranschen - både till mjölkgårdarna, anskaffningsandelslagen och Valio.

Vi på anskaffningsandelslagen funderar idag över programrobotikens möjligheter när det gäller ekonomiförvaltning och mjölkavräkning och t.ex. Valmabutikernas verksamhet.

Redan nästa år kommer roboten säkert att utföra sina första små uppgifter, men inom två eller fyra år kommer många arbetsmoment att utföras på helt andra sätt än nu.


Också på mjölkgårdsföretagen kan mycket tänkas förändras i en nära framtid.

Mjölkgårdsföretagarna i Finland har också hittills varit modiga i fråga om att ta i bruk ny teknik, och kommer säkert att vara det också framöver.

Jämfört med andra länder mjölkas i Finland en mycket stor del av den totala mjökmängden av robotar. Vi kan gott föreställa oss att programrobotiken på mjölkgårdarna kommer att användas för ungefär samma uppgifter som i andra branscher, dvs. för hantering och betalning av fakturor, för bokföring eller för löne- och annan administration av avlönad arbetskraft. Också jordbrukets stödsystem torde komma att beröras av utvecklingen.

Bara fantasin sätter gränsen för hur automatiken, programrobotiken eller den artificiella intelligensen kan tänkas förändra odlingsplaneringen, utfodringen, uppföljningen av mjölkmängderna och kornas välmående, analysen av deras sammanlagda effekter, och utförandet av praktiska korrigeringsåtgärder.