Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Suomen Yrittäjäopistolla maatilayrittäjiä valmentavat SYOagri-tiimi.

Tehoa maatilojen tuotantoon 

Suomen Yrittäjäopisto on ensimmäisten joukossa ollut kehittämässä maitotilojen yritystoimintaa valmennuksen ja ohjauksen keinoin. Viime vuonna saatiin arvokkaita kokemuksia Lean-johtamismallin soveltamista suomalaisen maatilan arkeen Valioryhmän kanssa toteutetussa pilottivalmennuksessa.

Suomen Yrittäjäopiston maatilan kehittämisvalmennuksiin on parin kymmenen vuoden aikana osallistunut noin tuhatkunta tilaa eri puolelta Suomea.
 
"Olemme vakiinnuttaneet paikkamme Suomen suurimpana yrittäjyyskouluttajana. Tämän aseman saavuttaminen ei ole onnistunut ilman hyvin toimivia kumppanuuksia erilaisten toimijoiden kanssa. Tästä erinomainen esimerkki on ollut tiivis yhteistyö Valioryhmän kanssa", Suomen Yrittäjäopiston kehitysjohtaja Jorma Kukkeenmäki toteaa. "Viime vuonna saimme arvokkaita kokemuksia Lean-johtamismallin soveltamista suomalaisen maatilan arkeen Valioryhmän kanssa toteutetussa pilottivalmennuksessa."


Yrittäjyystaitojen jatkuvaa hiomista
 

Maaseudun jatkuvasta muutoksesta johtuen tuloksellinen yritystoiminta maataloudessa vaatii maatilayrittäjältä aktiivista yrittäjyystaitojen hankkimista ja kehittämistä.
 
"Tilakoon kasvaminen ja suuret investoinnit vaativat yrittäjiltä suunnitelmallisuutta ja johtamisosaamista. Suomen Yrittäjäopiston valmennusten ajantasaisen tiedon takaa kouluttajien omakohtainen maataloustuntemus sekä yhteistyö Valion kanssa sekä aktiiviset suhteet sidosryhmiin", Kukkeenmäki summaa.
 

Valmennuksessa myös tilakohtaista asiantuntijaohjausta
 

Suomen Yrittäjäopiston valmennuksissa keskitytään kunkin osallistujan oman tilan kehittämiseen. Valmennuksiin sisältyvällä tilakohtaisella ohjauksella saa tukea talouden hallintaan ja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen.
 
Valmennuksessa hyödynnetään erilaisia talousseurantaan ja -suunnitteluun kehitettyjä yksinkertaisia laskentatyökaluja, joilla osallistuja voi itse tehdä oman tilan laskelmia.

Käytännön laskelmien tekemisellä talousseuranta ja suunnitelmallisuus halutaan juurruttaa osaksi maatilayrittäjän arkea.
 
"Valmennukset toteutetaan pääosin viljelykauden ulkopuolella yhden-kahden vuoden aikana", Jorma Kukkeenmäki kertoo.


"Jokaiselle yrittäjälle laaditaan oma henkilökohtainen suunnitelma opintoihin. Käytännössä opiskelu tarkoittaa useimmille yhtä lähiopiskelupäivää kuukaudessa. Lisäksi osallistujat työstävät ohjattuna oman tilansa suunnitelmia ja laskelmia. Valmennukseen osallistuessa ei tarvitse oman tilan kehittämistyöskentelyssä jäädä yksin, vaan tukea kehittämiseen saa Yrittäjäopiston osaavan kouluttajakaartin lisäksi kollegayrittäjiltä omasta ryhmästä tai valtakunnallisesti yhteisen keskustelukanavan kautta."
 

Ei mitään pikakursseja


Maatilan toiminnan kehittäminen on pitkäjänteistä työtä. Suomen Yrittäjäopiston kolmivaiheinen valmennusmalli antaa maatilayrittäjälle mahdollisuuden jopa 4-5 vuoden tavoitteelliseen tilansa kehittämisjaksoon.
 

 

Maatilayrittäjän liiketoimintavalmennuksissa keskitytään osallistujien tilojen toiminnan ja kannattavuuden suunnitelmalliseen kehittämiseen. Sen aikana työstetään oman tilan liiketoimintasuunnitelmaa ja opitaan hallitsemaan oman tilan taloutta.
 
Toisen vaiheen Maatilan johtamisvalmennus painottuu maatilayrittäjän tilan kokonaisvaltaisen talous- ja johtamisosaamisen parantamiseen. Keskeisessä roolissa on valita ja toteuttaa käytännön kehittämisprojekti omalla tilalla. Syventävissä valmennuksissa on mahdollisuus jatkaa tavoitteellista ja ohjattua kehittämistyöskentelyä pienryhmässä.
 

Valmennusten aikana osallistujat suorittavat arvostetut yrittäjän ammattitutkinnon ja myös yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon. Käytännössä tutkinnot suoritetaan osoittamalla oman tilan kehittäminen tietyin dokumentein. Nämä tutkinnot ovat yrittäjälle sertifikaatti omasta osaamisesta. Oleellista siis on, että kaikki työskentely tehdään oman tilan tiedoilla, joten hyöty saadaan heti vietyä käytäntöön.


Uusia valmennuksia


Uutta on luvassa vuoden 2016 aikana, kun neuvontatyötä tekeville toimihenkilöille starttaa keväällä Maatilan yritysneuvojien valmennus, jossa suoritetaan yritysneuvojan erikoisammattitutkinto. Valmennuksessa uudistetaan neuvojien osaamista sekä ohjataan kehittämään neuvontatyötä. Jatkossakin näistä maatilojen parissa työskentelevistä toimijoista koostuvat ryhmät antavat myös loistavan mahdollisuuden jakaa osaamista ja laajentaa verkostoja.
 
Lisäksi vuonna 2016 käynnistyy myös Yrittäjän ammattitutkintoon valmistava maatilayrittäjän valmennus verkko-oppimisympäristössä. Maatilayrittäjän näkökulmasta toteutettavassa yrittäjän ammattitutkinnossa keskitytään tuotantosuunnasta riippumatta suunnitelmalliseen maatilan kehittämiseen sekä talousosaamisen lisäämiseen verkko-oppimisympäristössä.
 
"Tämä mahdollistaa liiketoimintaosaamisen kehittämisen, mikäli perinteinen liiketoimintavalmennus lähipäivineen ei ole koulutuskalenterissamme," Kukkeenmäki kertoo.
 
Lisäksi Suomen Yrittäjäopistolla on mahdollisuus erilaisiin räätälöityihin valmennuksiin esimerkiksi polttopuuyrittäjyyteen tai monialaiseen maaseutuyrittäjyyteen painottuviin valmennukseen sekä konsultointiin.
 

Matalankynnyksen aloitus
 

Suomen Yrittäjäopiston valmennusryhmiä starttaa eri puolella Suomea viljelykauden ulkopuolella.
Suomen Yrittäjäopiston valmennuksiin voi osallistua tilan tuleva jatkaja tai jo pidempään maatalousyrittäjänä toiminut konkari. Valmennusten osallistumismaksut ovat nimelliset, oppisopimuskoulutuksessa niitä ei ole käytännössä lainkaan.
 
Tutustu alla olevasta linkistä SYOagri ryhmiin vuonna 2016
SYOagri Ryhmät 2016.pdf
 
Lue tästä linkistä ensimmäinen osa LEAN-pilottiryhmän toiminnasta kertovasta artikkelisarjasta