Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Tavataan Valiolla icon

Tavataan Valiolla

Teetkö, opetatko vai johdatko?

Sananlaskun mukaan ne, jotka osaavat, tekevät, jotka eivät osaa tehdä, opettavat, ja jotka eivät osaa opettaa, johtavat. Tämän päivän maailmassa – etenkin maidontuotannossa ja hallinnossa – on osattava kaikki osa-alueet: tekeminen, opettaminen ja johtaminen.

Suomi on pieni maa, mutta on aina ollut osa globaalia taloutta. Me emme voi käpertyä sisäänpäin ja toivoa, että ulkopuolinen maailma ja siellä tapahtuvat muutokset eivät koskettaisi meitä. Maidontuotannon kannattavuus on riippunut suhdanteista, vaikka sitä ei ole aina tiedostettu.

Viimeisimpänä todisteena, joka näkyy myös maidon tilityshinnassa, on yleinen poliittinen tilanne ja vanhojen etupiirijakojen uudelleenmuokkaus Euroopassa. Tämä näkyy meillä pakotteina ja viennin tyrehtymisenä Venäjälle. Sitä ennen suotuisa maailmanmarkkinatilanne ja korkea öljyn hinta johti poikkeukselliseen kysyntään ja hintatasoon.

Maidonhankintaosuuskuntien hallinto on joutunut säännöllisesti kohtaamaan muutoksista johtuvia isoja asioita. Nämä muutostarpeet johtivat aikanaan voinvientiosuuskunta Valion syntyyn ja paljon myöhemmin 1990-luvulla EU-jäsenyys pakotti muodostamaan nykymuotoisen Valion. Näiden asioiden välillä on ollut joukko erilaisia, isoja ja pieniä, muutoksia.

Muutosten ja trendien tunnistaminen ja niihin reagoiminen oikea-aikaisesti on vaikeaa. Käsitykset siitä, onko muutokselle tarvetta, vaihtelevat. Hallinnon ymmärrys ympäröivästä maailmasta, osuustoiminnan syvimmästä olemuksesta ja siitä, mikä on viime kädessä omistajien etu, on ensiarvoisen tärkeää.

Hallinnon koulutus ja kouluttautuminen on avain ymmärryksen kasvamiselle.

Kun hallintopaikkojen määrä vähenee, sisäinen tekemällä oppiminen vaikeutuu, mutta samalla päätettävien asioiden kokoluokka ja merkitys kasvavat. Tulevaisuuden turvaamiseksi on toivottavaa, että mahdollisimman moni päättävässä asemassa oleva tai sellaiseen asemaan pyrkivä käyttää hyväkseen niitä mahdollisuuksia, joita muun muassa Pellervo-Instituutti tarjoaa kouluttautumiseen.

Kehittävillä maitotiloilla osaaminen on sellaisella tasolla, että uuden tiedon saaminen ja soveltaminen vaatii ponnisteluja ja verkostojen rakentamista. Kehityksen vauhdittamisessa Maitoyrittäjät ry on ollut eturintamassa.

Nykypäivän huipputilan yrittäjä on tekijä, opettaja ja johtaja. Tietoa haetaan kansainvälisiltä messuilta, tilakäynneillä ja tuomalla huippuosaajia Suomeen. Jos uutta tietoa haluaa, on omalta tilalta välillä lähdettävä sitä hakemaan.

Pienryhmätyöt, joissa osallistujat ovat sekä osaajan että opettajan roolissa, ovat tulevaisuutta. Tähän panostetaan myös Valioryhmässä. Oma henkilökohtainen uskoni pienryhmissä saavutettaviin tuloksiin on suuri. Silloin kun opettaminen menee tiedonvaihdon ja kollegoiden kokemusten kautta, ovat tulokset erinomaisia ja pysyviä. Osaava tekijä opettaa ja oppii, ja johtaminen kehittyy.

Osuuskuntien ja Valion asiantuntijoiden rooli on koota osaajat yhteen ja mahdollistaa toisilta oppiminen.