Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Tämä on meille tärkeää

Kirjoitin kolme vuotta sitten Maito ja me -lehteen otsikolla ”Mikä on meille tärkeää”. Silloin Venäjän rajan sulkeutumisesta oli reilu vuosi, ja orastavaa toivoa tilanteen normalisoitumisesta lähitulevaisuudessa.


Tilanne ei ole Valiolla tai kilpailijoilla palannut ennalleen, eikä näköpiirissä ole oleellisia muutoksia. Tuloja ei tule maitoketjuun riittävästi. Nyt on entistä ajankohtaisempaa miettiä, mikä on todella tärkeää.


Selvitysmies Reijo Karhinen on saanut pääministeriltä ja maa- ja metsätalousministeri Lepältä toimeksiannon löytää keinoja lisätä elintarvikeketjuun 500 miljoonaa euroa. Olin Seinäjoella ideointitilaisuudessa, jossa oli tuottajia, teollisuuden edustajia ja kaupan edustajia. Mitään sellaista vipua ei löytynyt, jota kääntämällä tilanne muuttuisi nopeasti toisenlaiseksi.

Kokouksessa tuli vahvasti esille varsinkin tuottajilta kaupan sopimusten auki repiminen ja hintojen tasotarkistus. Tämä toisi varmasti lisää tuottoja, mutta samalla riski tuonnin lisääntymiseen ja markkinaosuuden menettämiseen kasvaisi. Hinta on edelleen kuluttajille se ykköskriteeri, ja kaupat kilpailevat ostoskorin hinnalla.


Oman tilan kärsivällinen kehittäminen on ensiarvoisen tärkeää.

Jokaisen on päätettävä, mitkä ovat seuraavien vuosien tavoitteet, mittarit ja toimenpiteet.

Tilan kehittäminen on kestävyyslaji, eikä pikavoittoja ole jaossa. Muutaman osuuskunnan alueella toimivat Maitoakatemia-pienryhmät tuovat uutta tietoa ja uusia näkemyksiä myös sellaisille tiloille, joita on kehitetty jo pitkään.


Hankalin tilanne on tiloilla, joissa isot investoinnit rasittavat taloutta ja kaksi peräkkäistä huonoa satovuotta, maidon hinnanlasku sekä kustannusten nousu tyhjentävät kassan lopullisesti.


Toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti ja kuluttajien odotukset muuttuvat. Maidon tuottaminen ei tapahdu erillään ympäröivästä yhdyskunnasta, vaan kuluttajien toiveet ja odotukset on tunnistettava. Kulutus sirpaloituu ja kaupan hyllyltä löytyy entistä enemmän vaihtoehtoja maidolle.

Myös maitotiloista on tullut tuotteiden markkinoijia ja liikeyrityksiä. Jos emme pysty täyttämään kuluttajien odotuksia, maidontuottamisella ei ole pitkällä aika-välillä mahdollisuuksia ylläpitää nykyistä
tasoa kannattavasti.


Tuotteiden hintojen laskiessa kaikilla elintarvikesektorin alueilla on julkisesti vaadittu omistajaohjauksen vahvistamista.

Valioryhmässä omistajaohjaus on poikkeuksellisen vahvaa.

Se on nähty kautta vuosien vaikeissa tilanteissa. Nykyisessä markkinatilanteessa omistajuus ei muuta markkinatilannetta. Omistajuus takaa sen, että tulonjako teollisuuden ja alkutuottajan välillä on oikeudenmukaista.

Osuuskunta Maitosuomessa ja ItäMaidossa omistajaohjaus toteutui siten, että osuuskuntien hallitukset allekirjoittivat sulautumissopimuksen ja lopullisesti fuusio päätetään edustajistojen syyskokouksissa.

Paine rakenteen kehittämisestä on tullut omistajilta. Ilman omistajien selkeää tahtoa ei tällaisia muutoksia voi tapahtua.

Rakenteiden täytyy elää ajassa.