Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Tack till företagaren- #kokorahatuottajalle

Valiogruppens finländska mjölkgårdsföretagare är företagare som med kunnande, engagemang, passion och hårt arbete producerar världens renaste mjölk. I kombination med det innovativa och ambitiösa arbete vi gör på Valio förädlas råvaran till mervärdesprodukter, som gjort att företaget trots den allmänna lågkonjunkturen kunnat betala betydligt mera åt sina ägarföretag för mjölken än vad man gör i Europa i snitt.

I april samlades hundratals mjölkgårdsföretagare från främst Valio-gruppen till fest i Helsingfors universitets solennitetssal. Stolta fick vi följa med när jordbruks- och miljöministern överräckte Walter Ehrströms kvalitetsmedalj och diplom åt hundratals mjölkgårdar för långvarigt, oavbrutet kvalitetsarbete som kräver daglig uppmärksamhet. Alltför sällan får gårdarna något beröm för sitt arbete – för de här gårdarna var det nu dags för ett tack.

På Valio uppskattar man ägarföretagens arbete. Utan de finländska mjölkgårdarnas yrkeskunskap och arbetsinsats skulle inte heller världens mest innovativa mejeriföretag kunna fungera. Vi vill att också konsumenterna ska höra budskapet: Valio ägs av över 6000 finländska mjölkgårdar, som i lön för sitt arbete får all avkastning som företaget kan generera av den mjölk som mottas.

Den finländska jordbruksproduktionen tål internationell jämförelse på många sätt. Också kriterierna för den offentliga sektorns matupphandling har äntligen tagits upp till allmän diskussion. Det är inte rätt att de stränga kriterier som används för den finländska produktionen inte ska gälla också importmaten.

Valio har världens renaste mjölkråvara som är spårbar ända till gården, och har en etiskt hållbar mjölkkedja – detta är företagets trumf både på den finländska marknaden och i exporten.

Den finländska matproduktionens etiskhet och djurens välbefinnande kan användas till fördel för både mjölkgårdsföretagarna och konsumenterna. Vi måste bara kunna visa och berätta för konsumenterna om de verksamhetssätt som används på mjölkgårdarna. Därför arbetar man inom Valiogruppens primärproduktion nu bland annat med att revidera företagets anvisningar för god mjölkproduktion.

Vi har i vår startat en konsumentkampanj, där presenterar ägarföretag på olika håll i Finland och berättar om hur deras vardag ser ut på riktigt. Via olika digitala kanaler och tidningar berättar vi om kampanjen #kokorahatuottajalle och om hur producenterna av världens bästa råvara arbetar hårt varje dag. Huvudbudskapet är det här: Genom att köpa Valios produkter stöder konsumenten direkt den finländska mjölkgårdsföretagaren.