Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Tavataan Valiolla icon

Tavataan Valiolla

Suomi maitotuotteiden kulutuksen kärkimaa

Maitotuotteiden vuosittaisen kulutuksen globaali keskiarvo on maidoksi muutettuna noin 110 kiloa henkilöä kohden. Kulutusmäärissä on kuitenkin suuria alueellisia eroja.

FAOn tilastojen mukaan maanosista yli 200 kiloa maitoa kulutetaan Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Oseaniassa. Näiden maanosien maidontuotanto ylittää oman alueensa kulutuksen. Vähiten maitotuotteita kulutetaan Afrikassa, noin 50 kiloa. Kulutustaan viime vuosina kasvattaneessa Aasiassakin maitotuotteiden käyttö on vielä selvästi alle globaalin keskiarvon.

Maidon kulutuslukuja tutkimalla on helppo yhtyä maitotuotteiden tulevaisuuden kulutusennusteisiin. Maidon käyttö kasvaa lähivuosina yhä enemmän varsinkin Kiinassa, joka on Aasian kasvavan kulutuksen veturi, sekä pidemmän ajan tarkastelussa myös Afrikan maissa.

Suomi on maitomaa, kun katsotaan maitotuotteiden kulutusmääriä. Maidon käyttöä ovat tukeneet perinteiset kulutustottumuksemme, mutta myös Valion monipuolisella ja uudistuvalla tuotevalikoimalla on kiistatta ollut oma merkityksensä. Maitotuotteiden kulutus kotimaassa maidoksi muunnettuna oli viime vuonna Suomen Gallup Elintarviketiedon mukaan yhteensä 441 litraa. Kulutus kasvoi edellisestä vuodesta prosentilla. Suurin muutos syntyi juustoissa, joiden osuus kokonaiskulutuksesta nousi jo lähelle 60 prosenttia.

Eurooppalaiset kulutustottumukset poikkeavat toisistaan: suomalaiset ja Irlantilaiset ovat selvässä kärjessä nestemaitotuotteiden kulutuksessa. Ranskalaisessa ruokapöydässä viini todennäköisesti syrjäyttää maidon, mutta juustojen ja voin osalta he ovat kulutuksen kärkimaa Euroopassa.

Suomen vahvat kulutusluvut on maidontuotantomme näkökulmasta hyvä asia. Toki kotimaan avoimilla markkinoilla sen ovat tiedostaneet myös kilpailijamaamme ja maitotuotteiden tuonti onkin kasvanut Suomeen. Merkittävintä tuonnin osuus on juustoissa, joissa viime vuonna yli puolet syödyistä kiloista tuotiin.

Tuonnin paine korostuu erityisesti nykyisessä maitomarkkinasuhdanteessa. Jauhetehtaat käyvät Euroopassa täydellä kapasiteetilla ja maitoa ohjataan juuston valmistukseen. Markkinoille tarjotaankin nyt poikkeuksellisen halpoja juustoeriä.

Maitotuotteiden valmistajien on oltava jatkuvasti valppaina ja askeleen edellä kilpailijoita - tuntosarvet ulkona asiakastarpeiden muutoksiin.

Valiolla hyviä esimerkkejä ovat vastaaminen 2000-luvun vaihteessa kevyttuotteiden kysynnän kasvuun ja laktoosittomien tuotteiden markkinoille tuominen, joka on ollut iso menestys. Tuoreimpia markkinoiden muutosagentteja on esimerkiksi proteiinibuumi, joka on kasvattanut proteiinijuomien ja rahkojen kulutusta.

Valion tuoteuutuuksista on syytä mainita Valio KiehuTM maitojuoma, Valio ProFeel voimamaitojuoma ja Valio BetterTM rahkariini. Näillä lupaavilla lisäarvotuotteilla tavoittelemme suomalaisten maidonkulutuksen kulutustrendin vahvaa kehitystä - tuotteilla on potentiaalia myös vientimarkkinoille.