Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Tavataan Valiolla icon

Tavataan Valiolla

Valio Shanghai Ltdn tytäryhtiön toimitusjohtaja Albin Wang ja Valion viennin kaupallinen johtaja Kari Finska korostavat luottamuksen merkitystä kansainvälisessä kaupassa. Kuva: Suvi-Tuuli Kankaanpää

Suomalaista maitoa maailmalle

Kasvo

Kari Finska (52 v.), kaupallinen johtaja, Valion vienti

Työni Valiolla

Vastaan Valion teollisuustuotteiden viennistä sekä kuluttajatuotteiden myynnistä Kiinassa. Syyskuusta lähtien toimipisteeni on ollut Shanghaissa Valion Kiinassa toimivassa tytäryhtiössä, jonka operatiivisesta toiminnasta vastaan.

Valion vientiorganisaatiossa työskentelee 25 henkilöä. Hoidamme vientiä ulkomailla oleville asiakkaille, joille myydään noin 40 prosenttia Valion vastaanottamasta rasvasta ja proteiinista teollisuustuotteina: maito- ja herajauheina, teollisuusvoina ja juustona. Tiimimme hoitaa sekä myynnin, tilausten, logistiikan että rahaliikenteen tehtävät.

Mihin Valio vie tuotteitaan

Valion tärkeimmät teollisuustuotteiden vientimarkkina-alueet ovat tällä hetkellä Kiina, Kaakkois-Aasia, Lähi-Itä, Pohjois-Afrikasta Egypti, Keski-Eurooppa ja entiset IVY-maata. Valion vienti mahdollistaa suomalaisen maidontuotannon mitta-kaavan. Valion vienti on 30 prosenttia koko Suomen elintarvikeviennistä ja 97 prosenttia maitotuotteiden viennistä.

Valio on toiminut Kiinassa jo 24 vuotta ja on siellä arvostettu raaka-ainetoimittaja lastenruokateollisuudelle. Nyt valikoima laajentuu Kiinassa myös kuluttajatuotteisiin: ensimmäisenä markkinoille tulevat laktoosittomien maitojauheiden kuluttajapakkaukset. Tulevaisuudessa tarjonta voi laajentua UHT-maitoihin ja muihin säilyviin tuotteisiin.

Näkymiä kansainvälisiltä markkinoilta

Globaalisti maitotuotteiden kulutus jatkaa kasvuaan. Keskituloisen väestön määrä maailmassa kasvaa, jolloin maitotaloustuotteiden käyttö henkeä kohden lisääntyy. Raakamaidon tuotantoa rajoittaa tietyillä alueilla esimerkiksi veden riittävyys, ilmasto ja laidunmaiden puute, minkä takia Suomessa tuotetulle maidolle riittää kysyntää.

Millaisia uusia markkinoita on näkyvissä

Valion uusin markkina avautuu Iraniin. Yhteistyötä iranilaisten kanssa on tehty jo 1980-luvulta ja tietotaitoa on myyty maahan aiemmin. Iranissa liikkeelle lähdetään jauheilla. Kun tuotteita viedään Keski-Euroopan ulkopuolelle, on säilyvyys ratkaiseva tekijä. Sen vuoksi pidemmälle vietävät tuotteet ovat käytännössä aina jauheita, UHT-tuotteita tai voita.

Tavarantoimittajille asetetaan tiukat vaatimukset

Kun kansainväliset asiakkaat valitsevat tavarantoimittajia, he edellyttävät tuotteilta tasaista ja korkeaa laatua ja pitävät alkuperätietoa tärkeänä. Eettisten toimintatapojen painoarvo ketjun jokaisessa vaiheessa on kasvanut.

Meidän etunamme kansanvälisillä markkinoilla on vähäinen vakavien eläintautien esiintyvyys Suomessa. On tehtävä kaikkemme, että tilanne säilyy eläintautien osalta näin hyvänä. Tuotteiden turvallisuus on erityisen tärkeää kansainvälisille asiakkaille.

Ulkomaiset ostajat auditoivat tehtaamme ennen hyväksymistä tavarantoimittajaksi. Kaikki tuotannon vaiheet on oltava hyvin dokumentoitu, jota käytäntö vastaa. Erityisesti kiinalaisille on järjestetty myös vierailuja valiolaisille lypsykarjatiloille, jolloin he ovat päässeet tutustumaan valiolaisen ketjun alkupäähän.

Miten teemme parasta

Teollisuustuotteiden myynnissä pyritään saamaan tehokkaasti toimien mahdollisimman hyvä hinta tuotteista kulloisessakin markkinatilanteessa. Asiakassuhteet pidetään jatkuvina ja luottamuksellisina. Luottamuksen merkitys kasvaa, kun toiminta-alueena on koko maapallo.

Yrityksen maine ja uskottavuus ovat erityisen tärkeitä kansainvälisessä kaupassa. Näiden tekijöiden rakentaminen lähtee valiolaisilta maitotiloilta. Tiloilla tehtävä työ maidon laadun ja karjan terveyden eteen on ensiarvoisen tärkeää Valion vienninkin kannalta.

Parasta työssäni ja työni haasteet

Suurin haaste työssäni on markkinatilanteiden jatkuva muutos: välillä hinnat nousevat rakettimaisesti ja välillä ne putoavat kuin kivi. Vastuualueeni on myös hyvin laaja, asiakkaita on neljällä mantereella. Toisaalta pidän siitä, että työssäni on riittävästi haastetta ja vastuualueeni monipuolinen: tämä on sekä haaste että parasta työssäni.

Valiossa omistajarakenne on selvä ja työnantajan arvot kunnossa. Työtä tehdään pitkäjänteisesti, ei lyhytaikaista voittoa tavoitellen. Omaa työtään on hyvä tehdä, kun ympärillä on osaavia ja työhönsä sitoutuneita kollegoita.

Työurani

Olen työskennellyt Valiossa vuodesta 1988, jolloin valmistuin elintarviketieteiden maisteriksi Helsingin yliopistosta. Tänä aikana olen tehnyt työtä tuotekehityksessä, kotimaan myynnissä ja markkinoinnissa sekä teollisuustuotteiden myynnissä. Kuusi vuotta olen viettänyt ulkomaakomennuksilla Virossa ja USA:ssa, Valion kahdessa eri tytäryhtiössä. Tänä syksynä alkoi parin vuoden työkomennus Shanghaissa Kiinassa.

Perhe ja harrastukset

Harrastan liikuntaa eri muodoissa. Viime kesänä uin, pyöräilin ja juoksin läpi puolimatkan triathlonin. Talvisin lasken lumilaudalla ja hiihdän sekä käyn vaelluksilla Suomessa ja ulkomailla. Luen mielelläni sekä kauno- että tietokirjallisuutta. Vaimoni on myös töissä Valiolla, ja lapsemme ovat aikuisia.

Minulla on Valion tuotteista läheisin suhde juustoihin, koska aloitin työni Valiolla juustojen tuotekehityksessä. Suosikkijuustojani ovat Valio Aura® ja Valio Mustaleima™.