Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Suojaudu!

Kaikkia maataloustyön sisältämiä riskejä ei voi poistaa, ja siksi tarvitaan henkilösuojaimia.

Maatalousyrittäjän työssä on paljon riskejä. Tapaturmien lisäksi maataloudessa altistutaan toistuvasti esimerkiksi melulle, pölylle ja kaasuille. Teknisillä ratkaisuilla, oikeilla työmenetelmillä ja -järjestelyillä useimpia riskejä voidaan vähentää tai poistaa.

Kun keinot riskien poistamiseen on käytetty, tarvitaan henkilönsuojaimia. Ne ovat välineitä, varusteita ja vaatteita, jotka suojaavat tapa-turmilta tai sairastumiselta työssä.

Maataloudessa yleisimmin käytetyt ja tärkeimmät henkilönsuojaimet ovat kuulon-, hengityksen-, käsien-, silmien-, pään- ja jalkojensuojaimet sekä työvaatteet.

Suojautumisen tarpeessa tuotantosuunnalla on väliä. Esimerkiksi karjataloudessa tarvitaan useammin hengityksensuojaimia kuin kasvinviljelytiloilla.

Kun maatalousyrittäjä toimii työnantajana, hänen on laadittava työsuojelun toimintaohjelma vaarojen poistamiseksi. Työntekijöille on kerrottava työn vaaroista, tarjottava sopivat suojaimet ja opastettava niiden käytössä. Työntekijällä on puolestaan velvollisuus käyttää suojainta.

Vain oikeanlainen suojain suojaa. Suojaimen pitää täyttää henkilönsuojaimille asetetut vaatimukset ja sopia käyttäjälleen. Ihmiset ovat erilaisia, mutta jokaiselle löytyy sopiva suojain.

Moni arvostaa toimivuuden lisäksi ulkonäköä. Turvajalkineista, kuten muistakin henkilönsuojaimista, on tehty katu-uskottavia malleja. Suojainta on käytettävä valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Suojaimen virheellinen käyttö voi aiheuttaa suurempaa vaaraa kuin käyttämättä jättäminen.

Väärän kokoiset turvajalkineet, huonosti istuvat korvatulpat tai näkökenttää rajoittavat silmiensuojaimet voivat aiheuttaa tapaturman. Nahkakäsineiden kromi aiheuttaa joillekin allergisia oireita. Kemikaaleja käsiteltäessä rikkinäiset suojainkäsineet päästävät aineen läpi, ihon ja käsineen väliin, jolloin se syövyttää ja ärsyttää käsiä.

 

Maatalouden töissä käytettävissä suojaimissa on oltava CE-merkintä, jolla tuotteen valmistaja vakuuttaa suojaimen täyttävän sille asetetut vaatimukset. Suojaimissa on merkintä suojaustasosta ja vaaroista, joilta suojain suojaa. Vain vähäisiltä vaaroilta suojaavat suojaimet, kuten siivouskäsineet, voidaan varustaa pelkällä CE-merkillä.

Vähäistä vakavammilta vaaroilta suojaavat henkilönsuojaimet tyyppitarkastetaan. Tällaisia ovat esimerkiksi metsurin kypärät ja silmiensuojaimet. Tieto tyyppitarkastuksesta on suojaimen käyttöohjeessa. Hengenvaaralta ja terveyden menetykseltä suojaavien suojainten laatua valvotaan. Näitä ovat esimerkiksi hengityksensuojaimet. Valvovan laitoksen tunnusnumero näkyy CE-merkinnän yhteydessä.

 

Säilytä suojaimia asianmukaisesti. Varaa suojaimille oma kaappi, laatikko tai muu säilytysratkaisu. Säilytyspaikan täytyy olla sopivan lämpöinen, pölytön ja kuiva.

Suojaimia kannattaa säilyttää lähellä käyttöpaikkaa. Esimerkiksi kuulonsuojaimia tarvitaan monissa töissä, kuten traktorissa, navetassa ja pajalla.

Jos suojain ei ole käden ulottuvilla, se jää helposti käyttämättä.

Säilytä suojainten käyttöohjeet samassa paikassa kuin suojaimetkin. Käyttöohjeesta selviää toimintaohjeiden lisäksi suojainten ja suodattimien käyttöajat. Noudata viimeistä käyttöpäivämäärää, sillä vanhentunut suojain ei suojaa vaan haittaa.

 

Huolla henkilönsuojaimia oikein, niin ne säilyvät kelvollisina pidempään. Suojainten puhdistaminen valmistajan käyttöohjeiden mukaan lisää myös käyttömukavuutta. Väärä huolto saattaa pilata tuotteen. Esimerkiksi vahvat pesuaineet voivat saada aikaan pahaa jälkeä.

Lue lisää suojaimista: www.ttl.fi, www.tyosuojelu.fi ja www.mela.fi

 

 

Valitse oikea suojain

Selvitä oikea suojain vastaamalla seuraaviin kysymyksiin:

- Mitä vaaraa vastaan suojainta tarvitaan?

- Millaiset suojausominaisuudet suojaimelta vaaditaan vaaran ehkäisemiseksi?

- Voiko suojaimen käyttämisestä koitua vaaraa? Jos, niin millaista?

- Millainen suojain sopii ja tuntuu mukavalta käyttää?

 

Sinustako suojainmestari?

Farmarin suojaintutkinto verkossa on kannustava oppimisympäristö maatalouden suojaimista.

Suojaintutkinnossa perehdytään maataloudessa tarvittaviin henkilönsuojaimiin, niiden käyttöön, huoltoon ja säilytykseen. Verkko-opiskelu koostuu ytimekkäistä tietoiskuista, monipuolisista tehtävistä ja kokoavista testeistä.

Kokonaisuuteen kuuluu seitsemän osiota: hengityksen, kuulon, silmien, pään, käsien ja jalkojen suojaus sekä työvaatetus. Tehtäviä saa tehdä niin kauan, että osaa ne. Virheistä ei rangaista, vaan opitaan. Jokainen osio kestää noin 15 minuuttia. Tutkinnon voi suorittaa kerralla tai osissa, ja se on maksuton.

Farmarin suojaintutkinto on suunnattu kaikille maatalouden parissa työskenteleville, erityisesti maatalousyrittäjille ja alan opiskelijoille. Joukossamme on jo miltei 500 suojainmestaria!

Tutkinnon suorittanut todistaa pätevyytensä maa-talouden riskienhallinnassa ja osoittaa valmiutensa turvalliseen työskentelyyn maatilan eri tehtävissä. Suorituksesta myönnetään suojaindiplomi ja oikeus käyttää suojainmestarin arvonimeä. Suojainmestari voi myös tilata itselleen hauskan hihamerkin.