Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Stora kliv i ansvarsarbetet


Ansvarsfullheten och främjandet av denna har redan länge varit aktuella frågor inom Valio, men på den senaste tiden har det hänt mycket.

På sommaren höjdes Valios ansvarstillägg från en till två cent per liter. I september kom Valios mjölk från fria kor på marknaden. Redan för en god tid sen slutade man använda soja på de Valio-anknutna gårdarna - skogsbränderna i Brasilien var en påminnelse om varför man ska avstå från soja.

Valios ambitiösa målsättning är att uppnå en kolneutral mjölkkedja. Vi har kavlat upp ärmarna, men det är ett hårt jobb som kommer att räcka länge.

Ansvarsfullhet är för oss inget tomt prat, och det kräver mycket arbete varje dag - både på Valio och på gårdarna.
 

De ansvarsfulla företagen kommer att klara sig på marknaden och de ansvarslösa kommer att falla av.


I år har den europeiska mjölkmarknaden varit bättre i balans än på många år.

I och med att EU:s interventionslager tömdes föll en så kallad extra försäljare bort från mjölkproduktsmarknaden. Detta har synts särskilt i prisnivån för fettfritt mjölkpulver, som nu har stigit med över 30 procent jämfört med i fjol. I en längre tids jämförelse är ändå priset på mjölkpulver på en måttlig nivå.

Också på gårdsnivå är utsikterna för den närmaste tiden bättre än för ett år sedan. Nu vet vi det som vi kunde vänta sommaren 2018. De rörliga kostnaderna började stiga i exceptionellt hög takt efter fjolsommaren.

Efter vintern har situationen blivit något lättare och riktningen går mot det bättre, trots att vi ännu har en hög kostnadsnivå.
 

På Naturresurscentralen LUKE har man utvecklat ett kostnadsindex för mjölkproduktionens rörliga kostnader. Det är fråga om en tillämpad version av Statistikcentralens index för inköpspriserna på produktionsmedel inom jordbruket.

Indexets basnivå 100 är januari 2015. I slutet av senaste år uppnådde indexet sin högsta nivå 117, och till juni 2019 hade indexet sjunkit till 110. På basis av indexet var alltså mjölkproduktionens rörliga kostnader i juni 10 procent högre än de var i januari 2015. Det kan finnas skillnader mellan gårdarna i fråga om kostnadernas utveckling.


Mjölkgårdarna utvecklar sin verksamhet, och det gör man också inom Valios primärproduktion. Blicken är riktad framåt.

En central fråga när det gäller utvecklingen av Valios rådgivning är, hur vi på bästa möjliga sätt ska stöda mjölkgårdsföretagarna att ha framgång.