Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Tavataan Valiolla icon

Tavataan Valiolla

Valion hankintajohtaja Jorma Ruikka kertoo, että tiivistämällä Valioryhmän osuuskuntien Valmakauppojen ja Valion yhteishankintaa tavoitellaan omistajayrittäjille merkittävää säästöä Valmakaupan ostoihin. Kuva: Markus Sommers

Säästöjä hankintoihin

Kasvo

Jorma Ruikka (59 v.), hankintajohtaja, Valion hankinnat

Työni Valiolla

Vastaan Valion hankinnoista lukuun ottamatta maidonhankintaa ja investointeihin liittyviä ostoja. Tiimissämme työskentelee Suomessa 18 henkilöä. Ulkomaisissa tytäryhtiöissä työskentelee ostoissa seitsemän henkilöä Venäjällä, yksi Virossa ja kaksi USA:ssa. Suomessa Valion ostot ilman maitoa ja investointeja olivat viime vuonna noin 480 miljoonaa euroa.

Miten hankinnoissa säästetään

Kehitämme jatkuvasti toimintatapojamme, jotta hinnat pysyvät mahdollisimman kilpailukykyisinä. Keskittämällä ostot, käyttämällä yhteisiä toimintatapoja ja hankinnan työkaluja sekä sopimalla tavoitteista ja tekemisestä yhdessä saavutamme parhaan lopputuloksen. Bränditalona on toimittava niin, että hankinnat ovat Valion kannalta oikealla laatu-hintatasolla ja vastuullisuuteen liittyvät asiat kunnossa. Tehokas ostaminen on loppukädessä kaikkien valiolaisten vastuulla.

Hankinnat jaetaan suoriin ja epäsuoriin. Ostettavat tarvikkeet ja palvelut, joita ei myydä eteenpäin kuten kunnossapito, markkinointi ja IT, lukeutuvat epäsuoriin. Niissä lanseeraamme uutta toimintatapaa, joka on tuonut esimerkiksi toimipaikoilla jo merkittäviä säästöjä.

Tavoitteemme on, että vuoden lopussa 95 prosenttia kaikista Valion epäsuorista hankinnoista tehdään sopimuspohjaisesti. Noin 450 sopimustoimittajan kokonaismäärä tippui viime vuoden aikana kolmasosan ja määrä pienenee edelleen.

Suoria hankintoja ovat esimerkiksi pakkausmateriaalit sekä raaka- ja apuaineet. Verrattuna vuoteen 2004, suorien ostojemme hinnat ovat noin kolme prosenttia edullisemmat, vaikka elintarvikkeiden valmistuksen yleisindeksi Suomessa on noussut vastaavana aikana 22,8 prosenttia (TIKE, Teollisuuden tuottajahintaindeksi/elintarvikkeiden valmistus 2005–2016/6). Valion suorien hankintojen arvo oli viime vuonna noin 150 miljoonaa euroa ja toimittajia on noin 350.

Puoli vuotta ennen Venäjän rajojen sulkeutumista aloitettiin Valion johtoryhmän toimesta hankinnoissa tehosäästökuuri. Tavoite oli säästää 30 miljoonaa euroa kolmen vuoden aikana – tavoite saavutettiin peräti kahdessa vuodessa. Tämän vuoden säästötavoite on noin 6 miljoonaa euroa.

Valiolla hankitaan aina kotimaista, kun se kokonaistaloudellisesti on järkevää. Tällä hetkellä Valion kotimaisuusaste Suomessa on 94 prosenttia maitoraaka-aine mukaan lukien ja ilman maitoraaka-ainetta 84. Epäsuorissa hankinnoissa kotimaisuusaste on noin 94 prosenttia, suorissa hankinnoissa noin 47, rahdeissa 99 ja energiassa sekä vedessä 100.

Hankintojen vastuullisuus varmistetaan

Valion hankinnoissa vastuullisuus tarkoittaa tuoteturvallisuutta, elintarviketurvallisuutta ja ympäristövastuuta. Vastuullisiin toimintatapoihin liittyvä dokumentointi työllistää hankinnoissa. Suorien hankintojen toimittajat ja tuotantolaitokset pitää olla hyväksytty – toimittajakysely ja tarvittavat auditoinnit tehty. Lisäksi jokaisesta tuotteesta on oltava hyväksytty tuotetietokysely.

Riskimaista tuleville raaka-aineille on omia lisävaatimuksia ja pakkausmateriaaleista on oltava vaatimustenmukaisuustodistukset. Muita vaadittavia dokumentteja ovat elintarviketurvallisuuskysely ja ympäristökysely, jos toimittajilla ei ole niihin vaadittavia sertifikaatteja.

Hankinnoilla on toimintaperiaatteet (Code of Conduct), joiden hyväksyminen vaaditaan myös epäsuoran puolen toimittajilta. Se perustuu ILOn määräyksiin.

Työni haasteet ja parasta työssäni

Maitomarkkinoista juontuva Valion tiukka taloudellinen tilanne on lisännyt paineita kustannussäästöille. Työni haasteita on myös tehtävien lisääntyminen.

Valiolla parasta on huippuammattimainen henkilöstö. Hankinnoilla on laajat verkostot myös Valion ulkopuolella sekä kotimaassa että kansainvälisesti, joista ammennamme lisää tehokkuutta ja osaamista.

Miten teemme parasta

Visiomme on olla arvostettu toiminto yrityksen sisällä. Teemme mahdollisimman hyvää yhteistyötä myös talon ulkopuolella: näin saadaan aikaiseksi eniten yritystä hyödyttävät ratkaisut.

Työurani ja luottamustoimet

Olen valmistunut maatalous- ja metsätieteiden maisteriksi maitotaloustiede pääaineena ja suorittanut Executive MBA -ohjelman. Valiolla olen työskennellyt 32 vuotta. Aloitin T&K -toiminnossa maitoteknologian erikoisneuvojana, tämän jälkeen olen toiminut Oulun meijerin kehityspäällikkönä, Riihimäelle Herajoen meijerin tehtaanjohtajana, vastannut Valion tuoretuotteiden tuotannosta ja vuodesta 2004 lähtien Valion hankinnoista.

Verkostoitumiseni Valion ulkopuolella on laajaa. Funktionaalisten lisenssiasiakkaiden kanssa on tiivistä yhteistyötä ja hankintafoorumissa kehitämme hankintaosaamista noin sadan kotimaisen yrityksen ja muutaman yliopiston kanssa. Osto-osuuskunnassa (Nordic Source) hankimme tarvikkeita ja palveluita suomalaisen yritysten kanssa. Toimin Suomen osto- ja logistiikka yhdistyksen (LOGY) sekä Logistiikan edistämissäätiön hallituksissa.

Perhe ja vapaa-aika

Perheeseeni kuuluu vaimo, kaksi aikuista lasta ja kolme lastenlasta. Asumme Helsingissä, kesäisin Vihdissä kesäpaikassamme. Olen kotoisin Rovaniemeltä, missä isäni vastasi Valion Rovaniemen meijerin toiminnasta yli 30 vuotta.

Harrastan uintia, pyöräilyä, hiihtoa, golfia sekä kalastusta. Muutaman kerran syksyisin käyn myös hirvimetsällä. Elämänvaiheessani on nyt perspektiiviä, kun tukee 91-vuotiaan yksin omakotitalossa asuvan äidin elämää ja osallistuu parivuotiaiden lastenlasten kasvuun.

Valion suosikkituotteet

Uusin ihastukseni on Valio Lumo® rahkat. Juustoista suosikkini on Valio Keisarinna® ja maidoista Valio Eila® rasvaton maitojuoma.