Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Rutiinia lypsyrobottien solumittareiden käyttöön

Kerran kuussa tai kahden viikon välein otettavat lehmäkohtaiset tuotosseurannan solunäytteet riittävät utareterveyden seurantaan, jos utareterveystilanne karjassa on hyvä: soluluku on pysyvästi alle 200 000 eikä pahoja tartunnallisia bakteereja ut-näytteissä ole (Str. agalactiae, S. aureus).

Lypsyrobottien automaattinen solumittaus helpottaa seurantaa ja nopeuttaa reagointia poikkeamiin. Ylidiagnosoinnin välttämiseksi mittausta ei kannata tehdä joka lypsykerralla kaikista lehmistä. Solumittaria on kuitenkin hyvä käyttää joka päivä teknisen toimintavarmuuden ylläpitämiseksi.

Keskimäärin lähes puolet utaretulehduksista paranee itsestään. Pelkkiä soluja ei tarvitse hoitaa: jos jokainen solunousu hoidetaan heti, ajaudutaan turhiin antibioottihoitoihin ja kustannuksiin sekä antibioottiresistenssin mahdolliseen lisääntymiseen.

Automaattinen mittaus nopeuttaa reagointia poikkeamiin.

Lypsyroboteissa onkin nykyään mahdollisuus asettaa solumittaukselle ns. älykäs, tarveharkintainen analysointi. Ohessa DeLavalilta ja NHK Dairylta saadut solumittareiden toimintakuvaukset.

Lely

Lely

Lelyn uudempi MQC-C2 -malli ottaa näytteen lehmän koko maidosta. A3- ja A3Next-robotteihin on saatavana tätä uudempaa mallia. MQC-C2 mittaa maidosta ja reagenssiaineesta tehdyn seoksen viskositeetin. Testitulokset siirtyvät T4C-ohjelmaan, josta nähdään suoraan solujen määrä, esimerkiksi 143 (1 000 kpl/ml).

T4C-ohjelmassa voidaan määritellä otetaanko näyte kaikista lypsyistä vai ns. Smart-asetuksella. Smart-asetus ottaa automaattisesti näytteen lehmän joka kolmannesta lypsystä, jos maidon solupitoisuus on alle huomiorajan. Jos solupitoisuus ylittää huomiorajan, laite tihentää näytteenottoa automaattisesti ja ottaa näytteen myös seuraavista kolmesta lypsystä. Huomiorajan tuottaja voi itse määritellä ohjelmaan välille 200–1 000. Oletusasetus on 500.

DeLaval

DeLavalin OCC-solulaskurin on hankkinut yli puolet VMS:n käyttäjistä. OCC:n toiminta perustuu solutumien värjäämiseen reagenssilla, jonka jälkeen niiden määrä lasketaan digitaalisesti.

OCC-solulaskurissa voidaan valita sekä asetukset karjakohtaisesti tai lehmäkohtaisesti. Molemmilla tavoilla laitetta voidaan käyttää niin, että se ottaa näytteen koko karjan kaikista lehmistä tai halutuista lehmistä. Lisäksi on mahdollista käyttää OCC:tä älykkäällä näytteenottotoiminnolla. Älykkäässä näytteenotossa solunäyte otetaan lehmiltä, joilla on suurin riski sairastua utaretulehdukseen. Vastaavasti solunäyte otetaan harvennetusti, kun riski on pienin. Tällöin säästetään noin 40 prosenttia reagenssikustannuksista riippuen karjan utareterveystilanteesta.

DeLaval

Älykkäässä näytteenotossa näytteiden ottaminen perustuu poikimapäivään ja edellisten näytteiden tuloksiin. Lisäksi näytteenottoa ohjataan edellisestä näytteestä kuluneen ajan perusteella. Parametrit, jotka antavat impulssin näytteenottoon: