Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Ruotsissa julkisten hankintojen kriteerit tukevat vastuullista ruokaketjua

Ruotsin kilpailuvirasto (Konkurensverket) on laatinut kuntien avuksi vapaaehtoiset MSR-kriteerit (miljöstyrningsrådet), joiden avulla tuotteiden ostaja voi hankkia vastuullisesti tuotettuja elintarvikkeita. Kriteerit pohjautuvat elintarviketurvallisuuden ja eläinten hyvinvoinnin tukemiseen sekä ympäristövaikutusten vähentämiseen.

Maito- ja lihatuotteille sekä muille elintarvikeryhmille on jokaiselle omat kriteerinsä.

MSR-kriteerit on luokiteltu kolmelle tasolle, josta perustason vaatimusten on täytyttävä aina kokonaan, ja edistyksellisen sekä parhaan tason kriteerit ovat vahvoja suosituksia.

MSR-kriteerien käyttäminen on suosittua

Ruotsin julkinen sektori ostaa elintarvikkeita vuosittain noin miljardilla eurolla ja siitä maitotuotteiden osuus on noin 17 prosenttia (v. 2013). Julkisiin hankintoihin kuuluvat esimerkiksi kuntien tekemät elintarvikeostot päiväkoteihin ja kouluihin.

Ruotsin julkisten hankintojen kriteerit tukevat ruotsalaista maidontuotantotapaa. Moni maitotuotteiden perustason vaatimuksista, esimerkiksi laiduntaminen ja nupoutus kivunlievitystä käyttäen, sisältyvät Ruotsin lainsäädäntöön. Näin ollen tuontielintarvikkeiden voi olla haasteellista kilpailla ruotsalaisen elintarviketuotannon kanssa.

Vapaaehtoisten kriteerien käyttäminen on Ruotsissa suosittua. Jo vuonna 2012 87 prosenttia ruotsalaisista kunnista käytti joko osaa tai kaikkia kriteerejä hankintojen perusteena. Varsinkin suurten kuntien kiinnostus käyttää kaikkia MSR-kriteerejä hankintojen perusteena on kasvussa.

Ruotsi yksi Valion tärkeimmistä vientikohteista

Valiolaisen maidontuotannon näkökulmasta MSR-kriteerit täyttyvät melko hyvin, mutta tulevaisuudessa perustason vaatimusten täyttyminen on menestymisen kannalta yhä tärkeämpää. Perustason vaatimuksista täytämme vaatimukset alkuperätiedosta, antibioottien käytöstä sekä vastuullisesti tuotetun soijan käytöstä. Myös parhaimman tason suositus GMO-vapaasta rehusta täyttyy Valioryhmässä kokonaan. Haastavimmat perustason kriteerit ovat nupoutus kivunlievitystä käyttäen ja laiduntaminen, jotka koko Valioryhmässä täyttyvät vain osittain.

Valio vie Ruotsiin erityisesti laktoosittomia tuotteita ja on siellä laktoosittomien tuotteiden markkinajohtaja.

MSR-kriteerit