Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Riitan aamulypsy icon

Riitan aamulypsy

Riskienhallinta osana maatalouspolitiikkaa

Euroopan komissio on todennut, että vuosittain yli viidesosa EU:n maanviljelijöistä menettää yli 30 prosenttia tuloistaan. Riskit ovat maataloudessa alati läsnä. Tänä vuonna säätilaan liittyvät riskit toteutuivat valitettavan monella suomalaisella tilalla.


Riskit, samoin kuin mahdollisuus tehdä voittoa, ovat olennainen osa yritystoimintaa. Jokainen maitotilayrittäjä määrittää jatkuvasti oman yritystoimintansa riskejä. Tämä korostuu etenkin investointeja harkitessa. Vakuutuksilla voi hankkia suojaa, mutta niiden kattavuus on rajallinen.

EU:n maitoa koskeva maatalouspolitiikka on jo pitkään perustunut tavoitteeseen nostaa EU:n osuutta maailman maitotuotemarkkinoista. Useissa urheilulajeissa panostaminen hyökkäyspelaamiseen heikentää
puolustusta. Sama pätee maitosektorilla. EU:n maitomarkkinoiden vapauttamisen myötä hintavaihtelu on lisääntynyt.

Maitokriisi osoitti sektorin haavoittuvuuden. Tulevassa CAP-uudistuksessa halutaan parantaa riskienhallintaa. On laaja yksimielisyys siitä, että tuottajat tarvitsevat nykyistä parempaa suojausta hintojen vaihtelun nurjimmalta puolelta eli äkillisiltä ja rajuilta tuottajahintojen alenemisilta.

EU:n maitomarkkinoiden tasapaino on herkkä. Kiintiöiden poistuttua alan toimijoiden vastuu kasvoi. Komission mielestä meijerien ja maitotilayrittäjien tulisi seurata markkinasignaaleja ja tarvittaessa painaa jarrua tuotannon kasvussa. Ongelmana on, että maitokiintiöiden poistuttua markkinoita jaetaan uudelleen. Tulevaisuuden näkymä siitä, että maitotuotteiden kysyntä maailmalla kasvaa, kannustaa osaltaan kasvattamaan tuotantoa.

 

Valio ja valiolaiset osuuskunnat noudattavat vakaan hinnan strategiaa. Tilanteessa, jossa kilpailijoiden tuottajahinnat nousevat nopeasti, on luonnollista, että vakaan hinnan malli voi harmittaa maitotilayrittäjää. EU:n maitosyklin kääntyessä laskuun tilanne muuttuu.

Yksi CAP-uudistuksen isoja kysymyksiä on, seuraako EU USA:n valitsemaa polkua, jossa katevakuutukset ovat keskeinen osa maitotilojen riskienhallintaa. Katevakuutus on yksinkertaisimmillaan vakuutus, josta saa korvausta, mikäli maidosta maksettava hinta, josta on vähennetty rehukustannukset, jää alle sovitun tason.

Mikäli katevakuutukset otetaan laajamittaisesti käyttöön CAP-uudistuksen yhteydessä, on tehtävä valintoja, kuten esimerkiksi kuinka yleinen järjestelmä valitaan. EU:ssa käytetään monenlaisia ruokintavaihtoehtoja, eikä säilörehun hinnan määrittäminen ole yhtä yksinkertainen asia kuin esimerkiksi soijan hintanoteerauksen poimiminen Chicagon viljapörssistä.

Kenen tehtävä on kantaa vastuuta hintavaihteluihin liittyvistä riskeistä?

Maitotilayrittäjä tekee talouteen liittyviä päätöksiä, joissa hän punnitsee riskiä suhteessa tuotto-odotuksiin. Näitä päätöksiä helpottaa, että Valio ja osuuskunnat tekevät kaikkensa, jotta omistajayrittäjillä olisi vakaa ja mahdollisimman korkea maidon hinta.

Yhteiseen maatalouspolitiikkaan liittyvään riskienhallintaan on tulossa muutoksia. On tärkeää, että maatalouspolitiikan riskienhallintatyökalut ovat sellaisia, joita myös suomalaiset maitotilayrittäjät voivat hyödyntää.