Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Tavataan Valiolla icon

Tavataan Valiolla

Pohjoisessa kehitetään tuottavuutta

Maito on pohjoisen maatalouden elinehto, ja se näkyy kaikessa tekemisessä.

Osuuskunta Pohjolan Maidon alueella maidontuotannon rakennekehitys on ollut voimakasta jo kauan. Alueella maatalouden myyntituloista enemmän kuin kaksi kolmasosaa tulee maidosta. Kun lihantuotantoon toimitettavat vasikat otetaan huomioon, niin osuus on vielä huomattavasti suurempi.

Vuoden 2016 lopussa Osuuskunta Pohjolan Maidolla oli 1 470 maitotilayrittäjää. Kun Keski-Pohjan Juustokunta ja Lapin Maito fuusioituivat Pohjolan Maitoon vuoden 2007 alussa, 2 610 omistajayrittäjää toimitti osuuskunnalle maitoa. Määrä on pudonnut kymmenessä vuodessa 1 140 maitotilayrittäjällä eli 44 prosentilla. Samaan aikaan maitomäärä on noussut 459 miljoonasta litrasta 498 miljoonaan.

Keskimäärin Osuuskunta Pohjolan Maidon tila tuotti kymmenen vuotta sitten hieman yli 180 000 litraa maitoa vuodessa. Viime vuonna keskimääräinen maitomäärä tilaa kohden oli yli 325 000 litraa. Muutos tilatasolla on ollut hyvin suuri.

Ennusteissa rakennekehitys jopa kiihtyy tulevaisuudessa. Maitotilayrittäjille tehdyn kyselyn mukaan yrittäjien määrä putoaisi 800:lla vuoteen 2022 mennessä, mutta maitomäärä kuitenkin jopa nousisi nykyisestä. Keskilehmäluvun arvioidaan nousevan 74 lehmään tilaa kohden. Tilatasolla muutos on suuri, johtamisen merkitys kasvaa, tilan ympärille kasvaa yhteistyöverkosto ja tilalla voi olla työntekijöitä. Talouden ja erityisesti maksuvalmiuden hallinta ovat keskeisiä asioita.

Osuuskunnan resurssit ovat rajalliset. Sen perinteinen ja tärkeä tehtävä on ollut maidon laadun hallinta. Viime vuosien aikana toiminnassa on painopistettä siirretty myös tuottavuuden kehittämiseen.

Valio Artturi® -palvelu on luonut hyvän pohjan säilörehusatojen parantamiseen. Pienryhmätoimintaa aloitettiin osuuskunnan toimesta keväällä 2016. Pienryhmistä on saatu hyviä kokemuksia: osallistujien mukaan puolet koulutuksen annista saadaan asiantuntijoilta, mutta toinen puoli yrittäjäkollegoilta.

Näitä hyviä kokemuksia haluttiin hyödyntää myös johtamisessa ja taloudessa. Yhteistyössä Atrian kanssa järjestettiin ensimmäinen MaitoAkatemia-tilaisuus Kalajoella tammikuussa. Tilaisuuteen osallistui 135 maitotilayrittäjää. Koulutuksessa haluttiin yhdistää seminaaria sekä pienryhmätoimintaa työpajojen muodossa. Työpajat rakennettiin neljän teeman ympärille: johtaminen, talous, nurmi ja investoinnit. Nämä työpajat jaettiin vielä kolmeen pienryhmään.

Maitotilayrittäjät olivat merkittävässä roolissa useiden työpajojen vetämisessä. Yhdessä työpajassa opeteltiin valkotaulun käyttöä viikkopalaverin muodossa. Toisessa esiteltiin budjetin tekoa Excelissä. Kokemukset päivistä olivat erinomaiset. Maitotilayrittäjiltä löytyy valtavasti käytännönläheistä osaamista, jota on helppo soveltaa omissa yrityksissä.

Tältä pohjalta on hyvä jatkaa kehittämistä. Osuuskunta Pohjolan Maito on palkannut yhdessä AtriaNaudan kanssa projektityöntekijän, jonka tehtävänä on käynnistää ja pyörittää pienryhmiä koko Pohjolan Maidon alueella.

Jatkuvalla parantamisella ja pienillä muutoksilla tehdään tuottavuusloikka. Tavoitteena on saada 200 maitotilayrittäjää tänä vuonna erilaisiin pienryhmiin mukaan.