Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Pesuaineluettelo apuna aineiden valinnassa

Valiolaisten maitotilojen käyttöön on valmistumassa pesuaineluettelo loppuvuodesta 2015. Luettelossa on yli sata eri pesu- ja desinfiointiainetta, niiden valmistajat, käyttötarkoitukset ja tärkeimmät ominaisuudet.

Luettelosta löytyvät muun muassa linkit käyttöturvallisuustiedotteisiin. Luettelo julkaistaan Valmassa ja sitä päivitetään vuosittain. Ylläpitopalvelu ostetaan Luonnonvarakeskuksen (LUKE) pesuaineasiantuntijalta.

Pesuaineluettelon sisältö

Pesuaineluettelo on Excel-muotoinen taulukko, jossa on kolme välilehteä:

Varsinaisessa luettelossa tiedot on ryhmitelty neljän otsikon alle: perustiedot, koostumus ja muut ominaisuudet, erityihuomiot sekä muuta tärkeää (ks. taulukko). Selitykset-välilehdellä kerrotaan muun muassa mitä kvatit tai fosfaatit ovat.

Pesuainevalmistajien nettisivuille:

Katso pesuainesanastoa Teknokemian yhdistyksen kotisivuilta