Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Tavataan Valiolla icon

Tavataan Valiolla

Paremman elämän palveluksessa

Valiolla on määritelty vastuullisuuslinjaukset. Kaksi vahvaa osa-aluetta ovat osuustoiminnallisuus ja alkutuotanto.


”Paremman elämän palveluksessa” -vastuullisuusohjelman kärkiteemoiksi on nostettu Valion
osuustoiminnallinen perusta, eläinten hyvinvointi, kestävä maidontuotanto ja kiertotalous, terveyttä ja hyvinvointia edistävät innovaatiot sekä läpinäkyvä hankinta.

Yrityksen vastuullisuus jaetaan taloudelliseen, sosiaaliseen ja ympäristövastuuseen, joista jokaisen jalan on kannettava yhtä vahvana.

Valion vastuullisuuden paalujuuri on alkutuotannossa – sekä osuustoiminnan, eläinten hyvinvoinnin että kestävän maidontuotannon ja kiertotalouden kautta. Eri tasoja voimme todentaa entistä paremmin uuden valiomaidon laatu- ja tuotantotapaohjeiston, vastuullisuuslisän ehtojen ja suunnitelmallisen terveydenhuollon avulla.

Arvokasta keskustelua on käyty siitä, ovatko tiloilta edellytetyt toimintatavat liian tiukkoja tai väljiä ja kohdellaanko tiloja eri tuotantotavoista riippumatta samanarvoisina - kiitos yrittäjille hyvästä keskustelusta!


Valioryhmässä on noin 5 600 tilaa – kaikki erilaisia. Joka tilalla tehdyt pienetkin parannusaskeleet vievät meitä kohti yhteistä päämäärää: suomalaisen maidon- ja elintarviketeollisuuden elinvoimaisuuden säilymistä. Jatkamme hyvin alkanutta matkaa ja kerromme vastuullisesta toiminnastamme yhä enemmän kuluttajille, jotta he poimivat ostoskoriinsa Valion tuotteet.


Juhlavaa itsenäisyyspäivää!