Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Tavataan Valiolla icon

Tavataan Valiolla

Osuustoiminta – maidontuotannon kasvava voima

Maailman maidontuotannossa osuustoiminnalliset yritykset keräävät 57 prosenttia maidosta. Osuustoiminnallisten yritysten osuus kasvaa tulevaisuudessa.

Osuustoiminnallisten yritysten syntymisen yksi lähtökohta on aikoinaan ollut pääomien puute. Yhdistämällä voimavaroja pystyttiin keräämään tarvittavia pääomia jalostuksen ja kaupankäynnin kehittämiseksi. Keskeisimpiä asioita on omistus ja siihen liittyvä päätösvalta. Maailma muuttuu ja osuuskunnankin on muututtava mukana, toisaalta on oltava ketterä ja nopea, toisaalta on hyvä olla jossain määrin konservatiivinen.

Osuuskunnat omistavat, Valio jalostaa

Valio perustettiin 110 vuotta sitten maitotilayrittäjien toimesta. Maailma on muuttunut ympärillä, mutta perusajatus ei ole muuttunut: tavoitteena on tuottaa hyötyä omistajayrittäjille. Yksi suurimpia muutoksen aikoja oli 90-luvun alun meijerifuusiot. Silloin luotiin nykyinen rakenne, jossa teollisuus ym. toiminnot siirtyivät Valiolle ja osuuskunnilla on omistajarooli.

Järjestely on osoittanut toimivuutensa: verrattuna eurooppalaiseen maidon keskihintaan, Suomessa on pystytty maksamaan selkeästi korkeampaa tuottajahintaa. Ero oli vuonna 2012 suurimmillaan 12 senttiä litralta. Menestyminen on vaatinut nopeutta, ketteryyttä ja omiin vahvuuksiin tukeutumista, muun muassa laatuun, erinomaiseen tuotekehitykseen ja vahvoihin tuotemerkkeihin. Jotta Suomessa voidaan säilyttää kannattava maidontuotanto, pitää meidän pystyä maksamaan parempaa hintaa kuin Keski-Euroopassa, johtuen meidän korkeammista tuotantokustannuksistamme.

Toinen merkittävä tekijä osuustoiminnan takana on maitotilayrittäjien pyrkimys vahvistaa asemaansa muiden markkinatoimijoiden rinnalla. Hyvänä esimerkkinä tässä on Liettua, jossa itsenäistymisen jälkeen kilpailu vapautui täydellisesti. Markkinoilla on runsaasti toimijoita, jotka kilpailevat keskenään maitomarkkinoilla. Maidon hinta on pudonnut maitokriisin myötä 20 senttiin.

Liettualaisten yrittäjien haaveissa on oman vaikutusvaltansa kasvattaminen ja he ovat olleet hyvin kiinnostuneita osuustoiminnasta. Omistajuus kiinnostaa. Kilpailu on väistämätöntä eikä kauppa tunne rajoja.

Erityisesti pienemmissä maidontuotantomaissa ollaan huolissaan menestymisestä suurten maidontuotantomaiden tuonnin paineessa. Pelkkä yhteistyö- tai myyntisopimus voi hetkellisesti tuntua hyvältä ajatukselta, mutta se perustuu käytännössä päämiehen hyötyyn. Hintataso perustuu markkinoilla vallitsevaan hintatasoon. Ulkoinen omistaja haluaa aina osansa voitonjaossa, tavoitteena ei ole raaka-aineen hinnan maksimointi.

Suomalaisen maitotilayrittäjät omistavat Valion

Valiolaisessa omistajamallissa omistajuus toteutuu hankintaosuuskuntien kautta. Hankintaosuuskunnilla on monia tehtäviä, mutta esiin voidaan nostaa kaksi merkityksellistä osa-aluetta.

Omistajien tahtotila välittyy osuuskuntien hallinnon kautta Valioon.

Valion ylintä päätösvaltaa käyttävä hallintoneuvosto sekä hallitus koostuvat osuuskuntien hallituksissa toimivista maitotilayrittäjistä. Hallintoneuvostoon kuuluu lisäksi neljä Valion henkilöstön edustajaa. Hallitus koostuu neljästä maitotilayrittäjästä.

Hankintaosuuskunnan toiminnan ydin on tuottajien lähellä pysyminen. Siihen kuuluu muun muassa tuottajapalveluiden kehittäminen ja tuottaminen ja toisaalta molemminpuolinen viestiminen ja omistajan äänen kuuluviin saattaminen. Menestyminen ja olemassaolon oikeutus pitää ansaita joka päivä.