Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Osuuskuntien myymälät ovat nyt Valmakauppoja

Valion maidonhankintaosuuskuntien kauppatoiminta kehittyy positiivisesti. Kauppatoiminnasta on käytetty erilaisia nimiä, mutta tänä vuonna nimi on muuttunut Valmakaupaksi – kivijalkamyymälöistä käytetään nimeä Valmakauppa ja verkkokaupasta nimeä Valmaverkkokauppa.

Nimenmuutoksen lisäksi myymälöiden ja verkkokaupan ilmeet uudistuvat sekä yhtenäistyvät. Ilmeuudistus toteutetaan osuuskuntakohtaisesti hiukan eri tahtiin ja maitoalan tiukkoina aikoina mahdollisimman pienin kustannuksin.

Valmakaupat ovat viime vuosien aikana vahvistaneet asemaansa Valioryhmän omistajayrittäjien tuotteiden ja tarvikkeiden hankintapaikkana. Myynti on kasvanut niin euromääräisesti kuin myytyjen tuotteiden kappale-, kilo- ja litramäärässäkin. Syitä kehitykseen on useita:

Valmakaupan perimmäinen tarkoitus on palvella omistajayrittäjiä.

Toki myymälöihin ovat tervetulleita muutkin, myös heille Valmakaupat ovat hyvä ostospaikka.

Tulevaisuudessa Valmakauppaa on tarkoitus kehittää entistä toimivammaksi ja kilpailukykyisemmäksi. Näihin tavoitteisiin pyritään muun muassa kehittämällä entisestään hankintoja ja logistiikkaa tavaran valmistajalta maitotilayrityksiin. Kun hyödynnämme Valmakaupan ostoissa koko Valioryhmän ostovolyymin, pystymme kehittymään maitotilayritysten todelliseksi hankintaosuuskunnaksi. Tuotantopanosten hintojen alentamiseksi työtä tarvitaan ja sitä Valmakaupassa tehdään.