Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Foto: Olavi Koskimäki

Osuuskunta Maitosuomis Mjölk- och Premieringsfest i Pedersöre

Osuuskunta Maitosuomi höll Mjölk- och Premieringsfest onsdagen 9 mars i Pedersöre, Purmogården. Festen inleddes med musik av Håkan Mattjus och Thomas Enroth varefter styrelsemedlem Henrik Strandberg hälsade alla välkomna till Mjölkfesten.

Osuuskunta Maitosuomis styrelsemedlem Henrik Strandberg hälsade alla välkomna till Mjölkfesten.

Strandberg poängterade det faktum att då vi varje år kan premiera många visar att vi inte tummar på kvaliteten vilket är en grund för det arbete som görs efter mjölkningen. Det gör att vår industri kan förädla våra varor till mervärdesprodukter som kan säljas till ett pris som ger en kostnadstäckning för det arbete som vi utför på gårdarna.

Fram till att marknaden vänder, handlar det för alla att försöka blicka framåt och försöka hålla i minnet att vi ur ett kvalitetshänseende hör till Europas bästa producenter.

Valios vd Annikka Hurme betonade vikten är bra råvara för industrin. Bra mjölkråvara levereras bland annat av österbottniska mjölkproducenter inom Maitosuomi och de som premierades är företagare som utan avbrott levererat mjölk av den högsta E-klassen. Vi litar på att våra ägare producerar en råvara av hög kvalitet och dessutom har vi det innovativa kunnande som inom många av företagets verksamheter är i toppklass. Valios styrka är välkända och högklassiga produkter. De senaste på marknaden är bl.a. Valio BetterTM och Valio KiehuTM.

Premieringen av leverantören sköttes av Valios vd Annikka Hurme och Maitosuomis vd Reima Luomala assisterade av Ann-Charlott Kjerp och Carola Kankkonen.

På festen deltog ca 120 mjölkföretagare och de bjöds festlunch och dagen avslutades med kaffe och tårta.

Vi tackar Purmo Ungdomsförening och Uffes Mat&Café för utomordentligt fina arrangeman.

Foton: Olavi Koskimäki, Osuuskunta Maitosuomi