Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Onnistunut näyte Delvotestillä

Valioryhmän antibioottijäämien testimenetelmä vaihtui kuusi vuotta sitten, kun Delvotest SP NT otettiin käyttöön tiloilla, maidon vastaanotoissa ja aluelaboratoriossa.

Kontrollinäyte tulee ottaa aina. Kuva Hanna Laitinen

Virheellinen tulos on lähes poikkeuksetta väärä positiivinen ja seurausta siitä, että testimikrobin
kasvu on estynyt jostain syystä.

Näytteestä saatu positiivinen testitulos ei ole merkki siitä, että maidossa olisi antibioottijäämiä.

Oikea positiivinen tulos saadaan, kun testimikrobin kasvu estyy vain antibioottijäämän vuoksi, eikä esimerkiksi liian matalan hauteen lämpötilan takia. Virheet voivat aiheutua sekä väärästä testiampullien säilytyksestä ja käsittelystä että virheistä testin teossa. Niitä voi tulla myös, jos maito on epänormaalia tai näyte otettu väärin.

Delvotest SP NT on mikrobiologinen testi eli se perustuu testibakteerin kasvuun tai siihen, että kasvu estyy. Vain harvoin sillä saadaan virheellisiä negatiivisia tuloksia.
 

Jatkuva positiivinen tulos tarkoittaa, että antibiootti ei ole poistunut lehmän elimistöstä normaalisti. Lehmä voi olla hyvin sairas tai sen maksa ei toimi normaalisti. Myös yhdistelmähoidot voivat pidentää varoaikaa reilusti.

Samoin käy, jos kloksasilliinilla umpeenpanohoidettu lehmä ei ole ehtinyt olla ummessa riittävän pitkään ennen poikimista. Suositus olisi kahdeksan viikkoa.

Lehmäkohtaisen testin voi tehdä varoajan jälkeen maitonäytteestä, jossa on sekoitettuna puolet tutkit-
tavan lehmän maitoa ja puolet puhdasta maitoa. Tällä päästään tavallisimmissa betalaktaameissa
lähelle MRL-arvoa, eli suurinta sallittua pitoisuutta.

Testiin liittyviä ohjeita ja ongelmien syitä voi kerrata Valmasta.


Kontrollinäyte otetaan aina

Testatessa tarvitaan kontrollinäyte puhtaaksi tiedetystä maidosta, joka otetaan tilasäiliöstä, hoitamattomasta lehmästä tai kaupan maidosta. Tilasäiliöstä näyte otetaan yläkautta aina, kun se on mahdollista.

Jos kontrollinäyte antaa positiivisen tuloksen, testin teossa, ampulleissa tai testihauteessa on vikaa. Tässä tapauksessa kannattaa olla yhteydessä meijerin neuvontaan. Sieltä saa neuvoja ja apua testaukseen sekä tarvittaessa uudet ampullit tai hauteen.


Virheiden syitä

Virheet voivat aiheutua sekä väärästä testiampullien säilytyksestä ja käsittelystä että virheistä testin teossa tai siitä että maito on epänormaalia tai näyte on otettu väärin.


Virhelähteet voidaan jaotella seuraavasti:


Testiampullit ovat kuivuneet tai vanhentuneet


Testin väärä säilytys


Testin väärä käsittely


Pipetointi tehdään väärin


Maito on poikkeavaa: testibakteerin kasvu saattaa hidastua tai estyä


Maitonäyte on otettu väärin eli alkusuihkeista


Kasvatusaika ja -lämpötila