Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

On itsearvioinnin aika!

Ensi vuoden alusta astuu voimaan valiolainen laatu- ja tuotantotapauudistus. Se alkaa jo nyt, kun jokainen tila tekee itsearvioinnin.

Valiolaisten maitotilojen laatujärjestelmä käsikirjoineen, sopimuksineen ja arviointeineen jää historiaan ensi vuoden alusta. Noin 25 vuotta käytössä ollut malli ei enää vastaa tämän päivän tarpeita. Toiminnan vastuullisuus pitää huomioida entistä laajemmin koko maitoketjussa, ja se pitää myös pystyä osoittamaan kattavasti.

Vanha laatujärjestelmä uudistuu valiolaiseksi laatu- ja tuotantotapaohjeistoksi.

Ohjeistosta yrittäjä saa tietoonsa hyväksyttävät ja riittävät maidontuotannon toimintatavat.

 

Uudet ohjeet pohjautuvat nykyiseen Maidon laatukäsikirjaan, mutta niitä on tiivistetty ja selkeytetty. Ohjeissa on selkeästi kuvattu olennaiset laakisääteiset vaatimukset, valiolaiset vaatimukset ja valiolaiset suositukset. Lisäksi on tehty muutamia täysin uusia ohjeita, jotta vastuullisuus tuli huomioitua kattavammin.

Tuotantotapaohjeiden toteutumista käytännössä selvitetään ensimmäisen kerran jo tämän vuoden lopulla, kun kaikki tilat tekevät itsearvioinnin. Hyväksytty itsearviointi on myös yksi vastuullisuuslisän saannin ehto.

 

Itsearviointi tehdään Valmassa tai paperilla. Tilat vastaavat itsearviointiin joko sähköisesti tai paperilomakkeella, joka lähetetään postissa. Paperilomake ja tulostetut tuotantotapaohjeet toimitetaan tiloille, jotka eivät käytä Valmaa.

Valmassa arviointi avautuu tämän vuoden lopulla kohdassa ”Omat tiedot – Itsearviointi”.

Itsearvioinnissa kukin arvioi oman tilansa toimintaa eli ”täytänkö valiolaisten tuotantotapaohjeiden lakisääteiset ja valiolaiset vaatimukset vai enkö täytä?” Kysymykset tai väittämät on ryhmitelty neljään ryhmään: lakisääteiset vaatimukset, valiolaiset vaatimukset, valiolaiset lisävaatimukset vastuullisuuslisän saamiseksi ja valiolaiset suositukset.

Kunkin kysymyksen kohdalla on linkki ohjeeseen, josta voi tarkastaa, miten asia on kirjattu tuotantotapaohjeissa. Tila vastaa kysymyksiin ja väittämiin joko ”kyllä” tai ”ei”. Itsearvointi hyväksytään, kun lakisää-teisiin ja valiolaisiin vaatimuksiin on vastattu ”kyllä”. Vastuullisuuslisän saaminen edellyttää ”kyllä”-vastauksia myös valiolaiset lisävaatimukset -kohtaan.

 

Hyväksytystä arvioinnista tulee merkintä Valmaan kohtaan ”Omat tiedot – Tilan perustiedot”. Jos arviointia ei hyväksytä, osuuskunta on yhteydessä tilaan sähköpostitse. Tila ja osuuskunta sopivat korjaavat toimenpiteet ja niiden aikataulun, minkä jälkeen tila vastaa uudestaan arviointiin.

Itsearviointi toteutetaan ensimmäisellä kierroksella kaikilla valiolaisilla tiloilla.
Jatkossa siihen vastaa vuosittain kolmannes tiloista.