Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Nasevasti icon

Nasevasti

Nyt kannattaa liittyä Nasevaan!

Suunnitelmallinen terveydenhuoltotyö parantaa maitotilan kannat- tavuutta, eläinten hyvinvointia ja tilalla työskentelevien ihmisten työssä jaksamista. Se auttaa huomaamaan hyvin tehdyt asiat ja valitsemaan oikeat kehityskohteet.

Säännöllisten terveydenhuoltokäyntien avulla saavutetaan yhdessä mietityt, maitotilayrittäjän valitsemat tavoitteet. Yrittäjän ja karjanhoitajan rooli on terveydenhuoltotyössä keskeisin. He tekevät terveydenhuoltotyötä osana karjan päivittäistä seurantaa ja hoitoa, yhteistyössä valitsemiensa asiantuntijoiden kanssa. Kun kaikki tilan terveydenhuoltokumppanit ovat selvillä tilan tavoitteista ja sovituista toimista niiden saavuttamiseksi, keskitytään olennaiseen ja säästetään yrittäjän aikaa ja rahaa.

Uudistunut Naseva

Terveydenhuollon työkalu Naseva on nyt edeltäjäänsä ketterämpi ja nopeatoimisempi. Nasevasta tilan luvittamat yhteistyökumppanit löytävät taustatietoja tilakäyntiin valmistautuessaan, jolloin itse käynnillä voidaan keskittyä olennaisimpaan – ratkaisujen pohdintaan. Yhdessä laadittu terveydenhuoltosuunnitelma säilyy Nasevassa hyvässä tallessa.

Nasevan avulla voidaan hoitaa hoito- ja lääkekirjanpito ja teuraiden ilmoittamisen yhteydessä vaadittava informaatio.

Eläinlääkäri voi luovuttaa lääkkeitä tulevien sairastapausten varalle sellaisille Nasevaan kuuluville tiloille, jotka pitävät siellä sähköistä lääkekirjanpitoa ja joille tehdään riittävän usein terveydenhuoltokäyntejä. Näin voidaan vähentää päivystysaikaisia eläinlääkärikäyntejä ja säästää selvää rahaa.

Oman karjan terveyttä voi suojella käymällä eläinkauppaa vain Nasevaan kuuluvien tilojen kanssa, joiden eläintautitilanne on tiedossa. Myös myytävien eläinten arvo nousee, kun ostaja voi luottaa saavansa vain sitä mitä tilaa.

Miksi Nasevaan kannattaa liittyä juuri nyt?

Nasevaan kuuluminen tuo maidolle lisäarvoa ja kilpailuetua kiristyvillä kuluttajamarkkinoilla. Sen avulla voidaan osoittaa hyvin tehdyt asiat ja toimintatavat. Kuluttaja haluaa tuotteen, jonka tuotantotapojen todenpe- räisyys voidaan osoittaa.

Nasevan avulla voidaan osoittaa, että tiloilla eläinten terveydentila on hyvä ja hoitokäytännöt hyväksyttäviä, eläimiä lääkitään vain sairastapauksissa,
 ja käytettyjen lääkkeiden jäämien hallinnasta huolehditaan. Nasevan avulla voimme osoittaa myös sen, että Valio toimii yrityksenä vastuullisesti ja puuttuu havaittuihin ongelmiin. Valion ulkomaisille yritysasiakkaille terveydenhuoltojärjestelmään kuuluminen on usein kaupan syntymisen edellytys.

Suuret teurastamot tulevat edellyttämään Nasevaan kuulumista vuoden 2016 alusta kaikilta niiltä tiloilta, joilta he ostavat teuraita ja välittävät vasikoita. Nasevaan kuuluminen on edellytys myös sille, että saa täyden vakuutuskorvauksen salmonellatapauksessa.

Jo yli 70 prosenttia valiolaisista tiloista kuuluu Nasevaan. Liittyminen on maksutonta. Nasevaan liitytään solmimalla terveydenhuoltosopimus eläinlääkärin kanssa. Sitoudut ainoastaan kerran vuodessa tehtäviin eläinlääkärin terveydenhuoltokäynteihin. Naseva-koulutuksen käyneiden eläinlääkäreiden lista löytyy Nasevan nettisivuilta. Neuvo2020-kelpoisen eläinlääkärin tekemästä käynnistä maksat vain arvonlisäveron. Jos tilasi on jo Nasevassa, siirtyy olemassa oleva sopimus uuteen Nasevan järjestelmään.

Teksti: Kristiina Sarjokari, terveydenhuoltoeläinlääkäri, Valio Oy
​Erja Tuunainen, asiantuntijaeläinlääkäri, ETT ry

 

Naseva nettiosoitteessa naseva.fi

Katso Neuvo2020-kelpoiset eläinlääkärit Mavin nettisivuilta tilaneuvojat.mavi.fi/#/fi